Stručnjakinja otkriva što je to energetsko siromaštvo i kako iz ureda u Španskom smanjuju račune za grijanje Zagrepčanima

Foto: Zagreb.info

Na adresi Slavka Batušića 7, u zagrebačkom naselju Špansko otvoren je jedan vrlo zanimljiv centar. U njega naime susjedi mogu doći i provjeriti što mogu učiniti kako bi smanjili račune za struju, vodu, plin i grijanje.

Centar za borbu protiv energetskog siromaštva otvorila je udruga DOOR, odnosno Društvo za oblikovanje održivog razvoja koja već dugi niz godina radi u području energetskog siromaštva.

Foto: CES

No, taj pojam poprilično je nepoznat široj javnosti, pa stoga red je da ga i definiramo. Kućanstvo će se moći opisati kao kućanstvo u riziku od energetskog siromaštva ukoliko troškovi za energiju predstavljaju više od 10% prihoda kućanstva, a s obzirom na aktualnu energetsku krizu više no ikada potreban nam je i najmanji poticaj kako bi smanjili račune. Stoga, donosimo vam razgovor s Anamari Majdandžić, starijom stručnom suradnicom, koja radi kao savjetnica u Centru za energetsko siromaštvo. Objasnila nam je kako si pomoći smanjiti račune, što su dijelili u malenim paketima ‘energetske pomoći’, te kako im se možete obratiti.

Kako je došlo do toga da se otvori Centar za energetsko siromaštvo?

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) više od 15 godina radi u području energetskog siromaštva i već duže vrijeme planira otvoriti ovakav centar. Na nacionalnoj razini spominjala se ideja otvaranja ovakvih centara po cijeloj Hrvatskoj pa je DOOR odlučio pokrenuti pilot projekt kako bi se DOOR-ova iskustva kasnije mogla aplicirati na nacionalnoj razini. Centar za borbu protiv energetskog siromaštva u gradu Zagrebu je pilot projekt koji je osmišljen u sklopu dva projekta POWERPOOR i  „Održivim poslovanjem do bolje klime“. Svrha Centra je da se građanima približi tematika energetskog siromaštva, energetske učinkovitosti i održivosti.

Foto: CES

Kako pomažete građanima?

Građani koji su zabrinuti zbog očekivanog velikog rasta cijena energenata mogu dobiti savjete i informacije kako smanjiti svoje račune za grijanje, električnu energiju i vodu. Osim toga u Centru će se moći dobiti i druge informacije o mogućnostima financiranja mjera energetske učinkovitosti, kako očitati račun za pojedini energent te kojim jednostavnim mjerama započeti kako bi se poboljšali energetski uvjeti u kućanstvu. Putem Centra dijelit će se energetski paketi, organizirat će se individualna savjetovanja u kućanstvima i održavati radionice različitih tema iz područja energetskog siromaštva. Sve aktivnosti provodit će se s ciljem povezivanje zajednice i osvještavanja problema energetskog siromaštva u društvu. Radno vrijeme Centra je utorkom od 10 do 14 i četvrtkom od 14 do 18 h, a neke aktivnosti će se održavati i drugim terminima o čemu će obavještavati građane putem društvenih mreža udruge DOOR. Za pitanja su otvoreni i preko telefona, na društvenim mrežama te mailu [email protected].

Zašto građani najčešće dolaze do vas?

Građani dolaze u centar kako bi dobili savjete za poboljšanje energetske učinkovitosti s ciljem smanjenja račune za bilo koji od energenata. Cilj je da se građanima pojasni i približi što mogu učiniti da im u domu bude ugodnije, a da pri tome sačuvaju nešto prihoda kućanstva koje bi mogli koristiti za druge potrebe koje isto znače kvalitetu života, možda kvalitetniju hranu ili koji dan godišnjeg više.

Što je zapravo energetsko siromaštvo?

U Hrvatskoj još uvijek ne postoji jedinstvena i prihvaćena definicija energetskog siromaštva u različitim dokumentima EU najčešće se koristi definicija prema kojoj se kućanstvo može opisati kao kućanstvo u riziku od energetskog siromaštva ukoliko troškovi za energiju predstavljaju više od 10% prihoda kućanstva. Energetsko siromaštvo se najčešće opisuje kao kombinacija nekoliko faktora: niskih prihoda, visokih rashoda za energiju i niske energetske učinkovitosti u kućanstvu. Energetsko siromaštvo je stoga kompleksni problem koji zahtijeva interdisciplinarni pristup različitih sektora: energetike, sustava socijalne skrbi, zdravstvenog sustava. Uzroci energetskog siromaštva su rast cijena energije, uključujući i upotrebu relativno skupih energenata, pad prihoda i osobno siromaštvo te degradaciji stambenog fonda (loša energetska učinkovitost) koji se ne obnavlja u onoj mjeri u kojoj bi mogao ili trebao. Sve navedeno čini začarani krug uzorka i posljedica:

Foto: CES

Kućanstva na kontinentu su u većem riziku od siromaštva u odnosu na Jadransku Hrvatsku, a prema analiziranim stopama rizika prema aktivnosti i dobi, najrizičnije kategorije su nezaposleni i osobe starije od 65 godina. Do sada je u Hrvatskoj utvrđena skupina kućanstava kod koje postoji veća vjerojatnost pojave energetskog siromaštva, a to su socijalno ugrožena kućanstva, kućanstva sa samohranim roditeljima, kućanstva u kojima žive umirovljenici, osobe kojima je utvrđen određeni stupanj invaliditeta, osobe s posebnim potrebama ili osobe lošeg zdravstvenog stanja i sl. U sklopu POWERPOOR projekta izrađeno je izvješčće o trenutnom stanju energetskog siromaštva u 8 pilot država projekta (Bugarska, Hrvatska, Estonija, Grčka, Latvija, Mađarska, Portugal i Španjolska) u kojem je dan prikaz podataka i indikatora za energetsko siromaštvo Hrvatskoj među njima najviše se ističe podatak da u 2019 godini 6,6% stanovnika nije si moglo priuštiti adekvatno grijanje u najhladnijim mjesecima dok je za EU taj postotak iznosio 6,9%. U Hrvatskoj u 2019. godini 14,8% stanovnika je imalo zaostale neplaćene komunalne račune dok je za EU taj postotak iznosio 6,2%.

Koje projekte trenutačno radite?

U sklopu UNIFY projekta izrađeno je izvješće „Analiza energetskog siromaštva u Hrvatskoj“  u kojem se stavio naglasak na nedostatku sustavnog mjerenja i praćenja energetskog siromaštva na nacionalnoj razini. DOOR trenutno provodi 3 projekta u području energetskog siromaštva (POWERPOOR, ENPOR i EmpowerMed)  te planira kroz projekte provesti anketni upitnik namijenjen ispitivanju energetskog siromaštva na nacionalnoj razini. Upitnik će se prvo testirati na području grada Zagreba, grada Križevci i Zadarske županije. Također u sklopu EmpowerMed projekta na područje grada Zadra i Zadarske županije provedeno je u 200 kućanstava jednostavni energetski pregledi te je postavljen jedan fotonaponski sustav na objektu koji je bio van mreže – mali otočni sustav.

Foto: CES (Postavljanje fotonaponskog sustava u sklopu EmpowerMed projekta)

U sklopu POWERPOOR projekta u 440 kućanstava bit će izvršeni jednostavni energetski pregledi na područje grada Zagreba i grada Križevci koristeći alate koji su svima dostupni na linku. Otvoren je i Centar za borbu protiv energetskog siromaštva u gradu Zagrebu i planira se otvorenje drugog Centra u Križevcima. U sklopu ENPOR projekta mapiraju se kućanstva koja se nalaze u sektoru privatnog najam te se  stavlja naglasak na podstanare kao skupinu kućanstava koja su u riziku od energetskog siromaštva. Također DOOR je hrvatski partner za Savjetodavni centar za energetsko siromaštvo sa sjedištem u Bruxellesu (EPAH) koji pruža tehničku pomoć jedinicama lokalne samouprave planirajući niz mjera za suzbijanje energetskog siromaštva s ciljem postizanja pravedne i uključive tranzicije.

Možete li nam napisati malo više o pomoći koju ste distribuirali Zagrepčanima koji su u riziku od energetskog siromaštva?

DOOR je u suradnji s gradom Zagrebom  kroz projekt Zajedno do ugodnijeg stanovanja od 2016 do 2020 podijelio male energetske pakete pomoći za povećanje energetske učinkovitosti no najveća vrijednost je projekt FER (FER rješenja za bolju zajednicu) gdje je izrađen je prijedlog politike za Grad Zagreb za borbu protiv energetskog siromaštva iz čega je proizašla mjera energetskih paketa koja je uvrštena u Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Foto: CES (akcija pregleda kućanstva)

U sklopu projekta FER rješenja za bolju zajednicu u 102 kućanstva u Gradu Zagrebu proveden je jednostavni pregled kućanstava te su podijeljeni energetski paketi pomoći. Energetski paketi pomoći sadrže štedne žarulje, reflektirajuće aluminijske folije za radijatore, brtve za prozore i perlatore.

Foto: CES (Sadržaj paketa Male energetske pomoći)

Koje su male stvari koje svi možemo napraviti da bi izbjegli rizik energetskog siromaštva?

Svako kućanstvo može smanjiti svoju potrošnju, no to uvelike ovisi o financijskim mogućnostima. Bez obzira na mogućnosti, svako bi kućanstvo, kao prvi korak prema povećanju svoje energetske učinkovitosti, trebalo pratiti svoju stvarnu potrošnju energije. Najlakši način za to je mjesečno praćenje računa za energente. Osim što se na taj način može saznati količina energije koja se troši unutar kućanstva, lakše će se moći planirati kućni budžet potreban za izdvajanja za potrošene energente, ali i vidjeti periodični obrazac potrošnje. Praćenje potrošnje energije u kućanstvu nužno je i kako bi se  mogla smanjiti potrošnja energije, odnosno predvidjeti eventualna ušteda.

Mjere koje možemo poduzeti s ciljem smanjenja potrošnje energije i osiguravanja veće udobnosti u kućanstvima obično se dijele prema visini ulaganja. Mjere koje zahtijevaju male investicije su primjerice postavljanje zavjesa, tendi, brtvi za prozore i vrata, smanjenje potrošnje vode, smanjenja potrošnje električne energije zamjenom rasvjetnih tijela, korištenjem vremenski uklopni satove.

Mjere koje zahtijevaju srednje investicije u koje spadaju zamjena starih kućanskih aparatima novima te mjere koje zahtijevaju velike investicije kao integrirana ili djelomična energetska obnova koja može uključivati toplinsku izolacija zidova krova, zamjenu vanjske stolarije, zamjenu sustava grijanja i potrošne tople vode, ugradnju fotonaponske elektrane, itd) za takvu je investiciju potrebna 100% financijska podrška, te se one provode putem programa obnove obiteljskih kuća ili višestambenih zgrada

Komentari