STRUČNJACI UPOZORAVAJU: ‘Cijene nekretnina neutemeljeno rastu’, evo što je stvorilo ozbiljnu pomutnju na tržištu

Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

Tržište nekretnina je nepredvidljivo, a iako se prošle godine neslužbeno najavljivao drastičan pad cijena nekretnina, takvo nešto još uvijek se nije dogodilo. Unatoč krizi koja je nastala radi neočekivane pandemije koronavirusa, cijene kvadrata rastu, ustanovila je Hrvatska narodna banka (HNB).

Osim toga, raste i broj nenaplativih kredita u sektoru poduzeća, a u pitanje dolazi i dugoročna održivost javnih financija.

Rezultati novog istraživanja objavljeni su u HNB-ovoj publikaciji “Makroprudencijalna dijagnostika”, koju možete pronaći na web stranici središnje banke. U HNB-u upozoravaju da se “ukupna izloženost sistemskim rizicima tijekom četvrtog tromjesečja 2020. zadržala na visokoj razini”.

Pritom je, kako navode, došlo do porasta kratkoročnih rizika u nefinancijskom sektoru, piše Novi list.

“Početak cijepljenja protiv koronavirusa budi nade u zaustavljanje pandemije sredinom 2021., no ono u cijelom EU-u zasad napreduje sporo, što povećava rizik od prolaska kroz još jedan val bolesti COVID-19 do sredine ove godine. Potencijalno ponovno postrožavanje mjera ili produljivanje mjera na snazi i mogućnost ponavljanja slabe turističke sezone djeluju na rast neizvjesnosti, pogotovo kod privatnog sektora, a izdaci povezani sa zagrebačkim i pokupskim potresima opterećuju javne financije”, ističu u HNB-u.

Analizirajući podatke vidljivo je kako u prošloj godini pad bruto domaćeg proizvoda (BDP)-a iznosi 8,9 posto. Po tome Hrvatska pripada skupini snažnije pogođenih zemalja EU-a. Naime, očekivani pad u EU za prošlu godinu iznosi 7,4 posto.

Ipak, za ovu godinu predviđaju se optimističniji podaci pa se tako u Hrvatskoj očekuje rast domaćega gospodarstva po stopi od 4,9 posto.

U središnjoj banci navode kako “postoje neizvjesnosti u pogledu budućeg kretanja zaposlenosti i plaća pa sve to ima i mogući povratni utjecaj na financijski sektor”.

“Usporedno s padom potrošačkog optimizma smanjila se potražnja kućanstava za kreditima, te su nastavili rasti samo stambeni krediti podržani programom subvencioniranja. Vrijednost ukupne realne imovine kućanstava znatno se smanjila nakon dva razorna potresa, dok relativno visoka razina cijena nekretnina smanjuje njihovu dostupnost. Kretanja na tržištu nekretnina pod snažnim su utjecajem državnog programa subvencioniranja. Trenutačna razina prosječnih cijena stambenih nekretnina na dosad najvišim razinama povezana je i s programom subvencioniranja stambenih kredita APN-a”, ističu u HNB-u.

Zabrinjava ih činjenica o povećanom udjelu nenaplativih kredita, no prije svega pod utjecajem neosiguranih gotovinskih nenamjenskih kredita. Kod stambenih kredita taj kreditni rizik zasad nije se značajnije materijalizirao. U HNB-u ističu kako je kvaliteta kredita privremeno bila potpomognuta moratorijima na kredite i ovrhe.

Inače, prema ranijim podacima HNB-a, cijene stambenih nekretnina su u trećem tromjesečju prošle godine u odnosu na drugo tromjesečje zabilježile blagi pad. U odnosu na isto tromjesečje 2019. nastavile su godišnji rast. Godišnji rast u drugom tromjesečju 2020. u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine iznosio je 8,3 posto. Godišnji rast u trećem tromjesečju 2020. iznosio je 6,9 posto.

Prema statističkim podacima, u HNB-u na razini cijele 2020. očekuju rast cijena stambenih nekretnina za 7,3 posto, a značajnije promjene ne očekuju ni ove godine.


Komentari