Srijeda, 27.5.2015.

zagreb.info

KB MERKUR

Dječaka je rodila Slavica Frigan Vešligaj, a djevojčicu su rofdile Ivana Manuelović, Mirjana Knezović i Sabiha Baganovi.

KB SVETI DUH

Djevojčicu su rodile Valentina Grdenić, Ivana seničić, a dječaka Danijela Fabijan, Livia Novaković i Gordana Karaica.


KB SESTRE MILOSRDNICE

Djevojčicu su rodile Anita Letica, Jagoda Vitko, Marijana Kovačić i Snježana Topić. Dječaka su rodile Ivana Ceketija, Daniela Medved Tadić, Jelena Perica, Božena Jedvaj, Ivana Erceg, Amira Oslić i Dijana Kulaš

Komentari