Srijeda, 2. prosinca 2015.

Obavještavamo građane o ispraćajima i sprovodima na zagrebačkim grobljima za ponedjeljak 2. prosinca 2015.

MIROGOJ, 2.12.2015.

ŠTEFICA GORTAN (78) preminula 29.11.15 sprovod u 10:00
LJERKA DOBRENIĆ (91) preminula 24.11.15 sprovod u 10:50
STJEPAN HORVAT (89) preminuo 28.11.15 sprovod u 11:40
IVAN GAJSKI (87) preminuo 27.11.15 sprovod u 12:30
MIRA NOVOSEL (88) preminula 28.11.15 sprovod u 13:20
ANTE BUTKOVIĆ (89) preminuo 28.11.15 sprovod u 14:10
TIHOMIR KULJIŠ (53) preminuo 27.11.15 sprovod u 15:00

MIROŠEVAC, 2.12.2015.

NIKOLA TOLIĆ (84) preminuo 28.11.15 sprovod u 10:00
IVAN BRKLJAČIĆ (80) preminuo 30.11.15 sprovod u 10:50
DRAGUTIN HODAK (79) preminuo 30.11.15 sprovod u 11:40
PETAR JURIĆ-GRGIĆ (84) preminuo 29.11.15 sprovod u 12:30
DRAGAN SIMIĆ (74) preminuo 27.11.15 sprovod u 13:20
ALEKSANDAR LUTKIĆ (81) preminuo 26.11.15 sprovod u 14:10
JOSIP KOVAČIĆ (84) preminuo 28.11.15 sprovod u 15:00

MARK.POLJE, 2.12.2015.

ZVONKO SLOVIAK (60) preminuo 30.11.15 sprovod u 12:30
NEDJELJKA GAJIĆ (69) preminula 27.11.15 sprovod u 13:20
NEVEN PEČIRKO (26) preminuo 29.11.15 sprovod u 14:10

STENJEVEC, 2.12.2015.

ŽELJKA RONČEVIĆ (41) preminula 28.11.15 sprovod u 15:00

MARKUŠEVEC, 2.12.2015.

ZORA KARAKAŠ (66) preminula 28.11.15 sprovod u 13:00
IVKA ŠIMUNJAK (84) preminula 28.11.15 sprovod u 15:00

ODRA, 2.12.2015.

TOMISLAV KOVAČIĆ (70) preminuo 29.11.15 sprovod u 15:00

KAŠINA, 2.12.2015.

MARIJA PAJ (73) preminula 29.11.15 sprovod u 13:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 2.12.2015.

DARINKA GLUHAK (98) preminula 27.11.15 ispraćaj u 10:00
ZORA PIPINIĆ (90) preminula 29.11.15 ispraćaj u 10:40
DANICA BUŽANČIĆ (91) preminula 29.11.15 ispraćaj u 11:20
SINIŠA PRPIĆ (52) preminuo 28.11.15 ispraćaj u 12:10
PETAR LONČAREVIĆ (79) preminuo 28.11.15 ispraćaj u 12:50
TEODORA DONATOVIĆ (83) preminula 28.11.15 ispraćaj u 13:35
VLADO SOBOTA (70) preminuo 26.11.15 ispraćaj u 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 2.12.2015.

MATE KOLIĆ (95) preminuo 28.11.15 ispraćaj u 10:55
NELA NAHOD (62) preminula 28.11.15 ispraćaj u 11:35
ZLATA PONGRAC (77) preminula 28.11.15 ispraćaj u 12:15
IVAN PETEK (65) preminuo 28.11.15 ispraćaj u 12:55
LJUBICA SMEJKAL (83) preminula 27.11.15 ispraćaj u 13:40
MARIJAN MILAKOVIĆ (76) preminuo 27.11.15 ispraćaj u 14:20

Komentari