SAVJETOVALIŠTE ‘DUGE’ SLAVI DESETU obljetnicu rada

pixabay.com

Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga – Zagreb” obilježava 10. obljetnicu rada Savjetovališta za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja, koja će se održati 23. studenog 2015. s početkom u 11 sati u Hotelu Palace.

Savjetovalište za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja već desetu godinu djeluje kroz suradnju Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Doma za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga – Zagreb“.

Deseta obljetnica Savjetovališta obilježava se u prigodi Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. studenog) čime se želi naglasiti važnost borbe protiv nasilja u obitelji te zajedničkog djelovanje svih službi i stručnjaka koji rade sa žrtvama obiteljskog nasilja. Na događanju će se predstaviti podaci o korisnicima Savjetovališta u proteklih deset godina kao i autobiografska knjiga žrtve obiteljskog nasilja. Na događanje su pozvani predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih, nadležnih Gradskih ureda i tijela Gradske skupštine Grada Zagreba te suradnici i stručnjaci iz područja socijalne skrbi, policije, pravosuđa i zdravstva te Studijskog centra socijalnog rada Sveučilišta u Zagrebu.


Komentari