Samit gradonačelnika o budućnosti Europe: Jelena Pavičić Vukičević izaslanica Zagreba

Facebook

 Na poziv Daniela Termonta, gradonačelnika Ghenta i predsjednika EUROCITIES mreže
velikih europskih gradova, potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba i izaslanica
gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević sudjelovala je 7. ožujka u Bruxellesu
na konferenciji Samit gradonačelnika o budućnosti Europe.

Teme o kojima se na konferenciji raspravljalo bile su: Borba s rastućim populizmom i
euroskepticizmom, te njena važnost za europske gradove i Nova demokracija u Europi,
suradnja i angažman građana.
Uz čelnike velikih europskih gradova poput Atene, Leedsa, Gdanska, Mannheima, Ljubljane,
Venecije, Dresdena, Firence, Cardiffa, Berlina, Ghenta, Rotterdama, Stockholma, Strasbourga,
Brage, Nantesa i Bologne, na konferenciji su sudjelovali i potpredsjednik Europske komisije
Jyrki Katainen, EU povjerenica za regionalnu i urbanu politiku Corina Creţu, predsjednik
Odbora regija Markku Markkula, članovi Europskog parlamenta Guy Verhofstadt, Jan
Olbrycht, Kathleen Van Brempt i Andrey Novakov, te europski diplomatski dopisnik Financial
Timesa Arthur Beesley. Glavni govornik konferencije bio je zamjenik premijera Malte,
trenutne predsjedateljice EU Louis Grech, te prvi potpredsjednik Europske komisije Frans
Timmermans.

U vrijeme, kako je EUROCITIES istaknuo u otvorenom pismu iz 2016., kada se Europa trudi
zadržati važnost i legitimnost u uvjetima rastuće frustracije i euroskepticizma, gradovi su ti
koji mogu ponuditi poveznicu s građanima. Šezdeset godina nakon potpisivanja Rimskog
ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice, konferencija Samit gradonačelnika o
budućnosti Europe u Bruxellesu ponudila je priliku da se obnovi vjera i povjerenje građana,
izgradi novi model upravljanja odozgo prema gore te da se promisli o načinu rada u Europi.


Komentari