Rektor Boras: Nastava na daljinu ne može zamijeniti ‘klasična’ predavanja

Rektor zagrebačkoga Sveučilišta Damir Boras uputio je dekanicama i dekanima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu dopis u kojem je dao smjernice za izvođenje nastave u kojima, uz ostalo, ističe da SuZ “klasični” način izvođenja nastave smatra optimalnim.

Nastava na daljinu, ističe rektor, ne može u potpunosti zamijeniti “klasični” način izvođenja nastave, u čemu se podjednako slažu i nastavnici i studenti u anketi o provedbi nastave na daljinu.

Boras podsjeća da je Sveučilište u Zagrebu sudjelovalo u donošenju “Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera” te ističe da ono preferira “klasični” način izvođenja nastave jer ga smatra optimalnim za sve programe koji su akreditirani kao takvi studijski programi (osim, naravno, u onom dijelu u kojem je eventualno predviđena nastava na daljinu).

Osim toga, ističe Boras, “klasični” način osigurava pretpostavke i za cjelovito formiranje mladih ljudi, studenata, u stalnoj interakciji s nastavnicima i kolegama studentima te u životu u visokoškolskoj ustanovi u kojoj se obrazuju.

Za provedbu nastave u akademskoj godini 2020./2021. moguće je primijeniti više načina, poručuje Boras te naglašava da prije svega treba nastojati održati planirano odvijanje nastave dokle god to prilike i odluke nadležnih državnih tijela budu dopuštale, poštujući sve epidemiološke mjere, pravila i preporuke.

Pri tome, ističe, posebnu pozornost treba posvetiti studentima brucošima kojima je potrebno osigurati potporu jer nisu upoznati s načinom studiranja i akademskim okruženjem.

Potrebno je detaljno izraditi raspored i organizaciju nastave na predmetima, pri čemu treba izbjegavati okupljanja većih grupa studenata i minimizirati broj dana koje će studenti provesti na fakultetu/akademiji.

Boras u smjernicama naglašava da je za studente viših godina, ali i za brucoše, ovisno o potrebama predmeta, oblike nastave u kojima se obrađuju sadržaji za koje je važna fizička prisutnost (vježbe, laboratorij i sl.) moguće izvoditi uživo uz poštivanje epidemioloških mjera.

U slučaju potrebe moguće je imati i nastavu na daljinu u potpunosti, a o primjeni pojedinog modela odlučuje svaka pojedina sastavnica, vodeći se prostornim, kadrovskim i higijenskim uvjetima, sukladno akademskoj slobodi, napominje Boras.

Visoka učilišta odgovorna su prema svim dionicima u visokom obrazovanju: studentima koji ulažu napor u svoje obrazovanje, roditeljima koji se trude biti potpora svojoj djeci, kao i potencijalnim poslodavcima, ističe rektor te dodaje kako osiguravanje kvalitete mora omogućiti takvo okruženje za učenje u kojem sadržaj programa, prilike za učenje i resursi odgovaraju svojoj svrsi.

Kvaliteta studijskog programa ne ovisi samo o izradi dobrog programa, već i o njegovoj provedbi, dodaje Boras ističući da se pri izvođenju nastave prije svega mora misliti na zdravlje studenata i nastavnika, a ujedno im i omogućiti da pokažu svoje znanje i u dodatnim (dekanskim) ispitnim rokovima te im olakšati uvjetne upise i izaći im u susret u opravdanim okolnostima, kada god je to moguće.

Hrvatska Mensa obilježava Međunarodni dan inteligencije: Testiranju može pristupiti svatko!

 


Komentari