RASPISAN JAVNI POZIVNI NATJEČAJ: Dodjela Nagrade Zagrepčanka godine

Odbor za javna priznanja pri Gradskoj skupštini raspisao je Javni pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine.

Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje se građankama Grada Zagreba koje su svojim djelovanjem znatno pridonijele afirmaciji žena u društvu i u javnosti, afirmaciji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te postigle prepoznatljive rezultate na podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarstvenog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta.

Prijedlog za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine mogu podnijeti građani, udruge građana, gradski zastupnici, radna tijela Gradske skupštine, gradonačelnik, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

Prijedlog, odnosno kandidatura, za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine mora sadržavati:


  • ime i prezime
  • zvanje
  • zanimanje
  • adresa kandidatkinje
  • sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinose i zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade (najviše na jednoj stranici formata A4)
  • uvjerenje o prebivalištu, ne starije od šest mjeseci
  • podatke o predlagatelju

Rok za podnošenje prijedloga je do 1. veljače 2017., a podnose se Odboru za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom: PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADE ZAGREPČANKA GODINE – NE OTVARAJ.”.

Cjelokupni tekst natječaja dostupan je na ovoj poveznici.

Komentari