Prva zgrada u Zagrebu koja je krenula u obnovu – zapela je zbog države! U toj istoj zgradi obnovili su stan Frke-Petešića

Foto: Screenshot RTL

Iako je država sudjelovala u obnovi stana Frka-Petešić, kada je u pitanju obnova poslovnih prostora u toj zgradi, također u državnom vlasništvu, sasvim je drukčija priča.

Za dovršetak obnove, potrebno je urediti poslovni prostor u prizemlju kojim gospodare Državne nekretnine, ali stanari koji zgradu obnavljaju sami, žale se da država ne želi financijski sudjelovati, piše RTL.

“U tom poslovnom prostoru je sporno da mi trebamo skinuti izlog iza kojeg je odvaljen nosivi zid. Mi to trebamo konstrukcijski dovršiti i sanirati. Međutim, državne nekretnine ni najmoprimac ne žele sudjelovati s 45 tisuća kuna puta dva”, tvrdi Viktorija Čurić, predstavnica suvlasnika.

Sve obnovljeno osim poslovnog prostora

Stubište, krovovi, dvorišna strana, zabatni zidovi, stanovi, sve je obnovljeno osim poslovnog prostora. Ostali zakupci su sami platili obnovu, baš kao i vlasnici stanova.

“Pa nismo očekivali da ćemo imati toliko problema jer svi smo sudjelovali i imali volje i želje, i nadamo se da će se sad pokrenuti. Pa nas je uređenje stana, učvršćenje stana koštalo oko 80 tisuća kuna, plus još nam je pričuvala porasla”, rekla je stanarka Zdenka Tune.

‘Uljepšavanje, a ne protupotresna obnova’

U Državnim nekretninama tvrde da je prema informacijama koje su dobili od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika riječ o uljepšavanju pročelja, a ne o protupotresnoj obnovi ili mjerama hitne sanacije kao što je bilo u stanu Frka-Petešića.

“Kao što smo do sada sudjelovali u obnovi ove ili neke druge predmetne zgrade u izdavanju potrebnih suglasnosti tako ćemo i ovom slučaju. Sada nam ostaje sačekati da nam se dostavi relevantna dokumentacija od predstavnice suvlasnika pa tako i kao upravitelj zgrade”, objašnjava voditeljica odnosa s javnošću Državnih nekretnina Željka Franić.

Tvrde da su suvlasnici obnovu pročelja počeli bez prethodnog odobrenja spomenutog Gradskog zavoda. Kad dobiju dokumentaciju spremni su sudjelovati, do tada ne.

Komentari