Promjene GUP-a: Nezavisna lista Pere Kovačevića predstavila svoje prijedloge

Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Nezavisna lista Pere Kovačevića izradila je primjedbe i prijedloge na Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP) grada Zagreba u kojima traže promjene za Vrbik i Trnje, a potom i ostatak grada.

Naime, GUP je već jednom stopiran te je pokrenuta ponovna javna rasprava koja traje još sutra do kraja dana. Primjerice, Udruga građana Siget urudžbirala je u ponedjeljak u Gradskoj upravi 1327 potpisanih primjedbi i prijedloga na GUP Grada Zagreba, koje su članovi raznih inicijativa i udruga prikupili.

Prijedloge Kovačevićeve liste prenosimo u cijelosti.

“POPIS PRIMJEDABA NA PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU O GUP-U GRADA ZAGREBA (31. srpnja – 14. kolovoza 2019.)

• UVOD Na početku želimo skrenuti pozornost i upozoriti na posve neprihvatljiv termin ponovne javne rasprave (31.srpnja-14.kolovoza 2019) o primjedbama na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju GUP-a grada Zagreba. Većina građana Zagreba, a posebno mi Vrbičani bismo vrlo rado znali zbog čega se dvije javne rasprave, od kojih je jedna povučena, o tako važnom STRATEŠKOM DOKUMENTU za sve nas koji živimo u Zagrebu donose, u jeku godišnjih odmora usred ljeta (isto se pokušalo i 2017.). Time se automatski narušava načelo javnosti i slobodnog pristupa dokumentima i podacima za prostorno uređenje. Vjerojatno je zbog te neobjašnjive brzine održavanja nove javne rasprave, u grafičkom dijelu prikaza izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba (preko 400 karata), prikazano samo novo stanje, bez reference na dijelove koji su se mijenjali. Takav prikaz apsolutno nitko osim onih koji su ga radili ili struke ne može razumjeti. Postavlja se pitanje je li je to učinjeno zbog brzine ili o ovom Gradu više ne odlučuju građani koji ga financiraju iz svojih dohodaka, kao ni arhitektonska struka, koja se javno usprotivila ovakvim postupcima. Ovakvim se postupcima gubi povjerenje građana, vrijeđa se njihova zdrava pamet, ponižava ih se i otvara prostor sumnjama zbog netransparentnosti cijelog postupka. U nastavku slijede naše primjedbe na Nacrt prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu (Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donošenju GUP-a Grada Zagreba).

PRIMJEDBA 1./ tražimo brisanje iz prijedloga GUP-a iz čl.3.,st.2., planska mjera 1, koja dozvoljava PROGUŠĆIVANJE IZGRAĐENOG PODRUČJA. Ta mjera omogućava daljnju preizgrađenost i devastaciju kvartova, posebno Vrbika, koji je urbanistički uništen. Ta mjera se direktno kosi s plansko mjerom 3. iz istog članka i stavka – mjera koja ide za OČUVANJEM I UREĐENJEM NEIZGRAĐENIH PODRUČJA. Isto tako, Vrbik je jedan od kvartova s najvećom gustoćom naseljenosti stanovnika u odnosu na površinu, stoga je svako progušćivanje ujedno i gušenje Vrbičana. Takva mjera je i u direktnoj koliziji s EUROPSKOM POVELJOM O GRADU na koju se Zagreb poziva i prema kojoj KVALITETA ima prednost nad kvantitetom. Za one koji žive u „posebnim gradskim četvrtima izgrađenim po njihovoj mjeri“, ovo je samo floskula i zadovoljavanje forme.

PRIMJEDBA 2./ 1.2.6. JAVNE ZELENE POVRŠINE (na str.16. prijedloga) – čl. 15, st. 5 ulažemo primjedbu i tražimo brisanje članka 15, stavak 5.koji glasi: IZNIMNO, omogućuje se gradnja javne podzemne garaže na dijelu površine Trga dr. F.Tuđmana i na drugim lokacijama prema prometnoj studiji iz čl.39. ove odluke. Ova IZNIMKA dozvoljava izgradnju na lokacijama koje se određuju prometnom studijom koja bi mogla biti podloga za promjene u samom sadržaju GUP-a. Pri tome nije jasno, je li se to odnosi na prometnu studiju iz čl.39. ili na prometnu studiju usklađenosti sa zonom obuhvata. Čl.39. utvrđuje prepreke za izgradnju novih javnih garaža ispod parkovnih površina, a tobožnjom IZNIMKOM, tj. preporukom prometne studije, GUP to posredno omogućava. Zbog toga, tražimo da se ta IZNIMKA briše iz dopuna i prijedloga GUP-a.

PRIMJEDBA 3./1.2.6. JAVNE ZELENE POVRŠINE (na str.16. prijedloga) – čl. 15, st. 9 – čl.15.st.9.-točka 1.- brisati dodatak SPORT, jer to omogućava izgradnju privatnih sportskih objekata na javnim površinama, namijenjenih rekreaciji građana. Takvo rješenje omogućuje prednost privatnog interesa i dobiti nad javnom dobrobiti svih građana.

PRIMJEDBA 4./ 1.3. RAZGRANIČENJE NAMJENA POVRŠINA I URBANIH PRAVILA ( na str.19. prijedloga) Čl. 23.- tražimo da se doda točka 8., koja bi glasila: „OVA PRAVILA PRIMJENJUJU SE SAMO NA GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA GRAD ZAGREB I REPUBLIKU HRVATSKU“. Tako će se izbjeći ekstenzivno tumačenje pravila koje bi omogućilo privatnim investitorima stambenu izgradnju.

PRIMJEDBA 5./ 7.1. POSEBNO VRIJEDNA PODRUČJA I CJELINE (na str.39. prijedloga) U čl.54. 4.2. CENTAR- PARKOVNA ARHITEKTURA –iza riječi „Zeleni trg /199/“, dodaju se riječi: “Kninski trg /200/-grupacija visokih stabala park Kalimero – Kninski trg“.

PRIMJEDBA 6/ 8. URBANA PRAVILA (na str. 45 prijedloga) 8.1.čl.56. st. 18. Ovime stavkom predloženo je brisanje minimalnog stambenog standarda od najmanje dva sata dnevno direktnog sunčevog svjetla za svaki stan, za ljetnog solsticija. Predlažemo i tražimo da se stavak 18.ne briše, već ga je potrebno doraditi i povećati obvezno dnevno direktno svjetlo za svaki stan za ljetnog solsticija, kako bi se dobilo na kvaliteti stanovanja i time ugodnijeg života za sve stanovnike Zagreba.

PRIMJEDBA 7/ UREĐENJE I URBANA OBNOVA PROSTORA MJEŠOVITE GRADNJE (2.8.) (na str.82. prijedloga) U čl.75.st.2. TOČKA 5 glasi: OBAVEZNO JE UREĐENJE PROSTORA PREMA UPU VRBIK- SREDIŠNJI PROSTOR

Inzistiramo da se dotičnoj formulaciji doda tekst koji će pojasniti značenje ovog navedenog teksta: „NAKON ŠTO SE PROVEDE OTVORENA JAVNA RASPRAVA I DOGOVOR SA STANOVNICIMA VRBIKA, TE SE USVOJI NOVI UPU VRBIK- SREDIŠNJI PROSTOR.“ Takvo neažuriranje podataka dovodi do mogućnosti manipulacija i zloporabe zelenih površina na račun privatnih poduzetnika, kao i do nerušenja stare i za djecu opasne streljane, bespravno sagrađene i koja apsolutno ne zadovoljava nikakve građevinske, uporabne ili arhitektonske kriterije. Upravo zbog svega navedenog i još niza želja za daljnjom izgradnjom na Vrbiku- središnji dio, Vijeće traži da GUP grada Zagreba specificira potrebu za kompletnim donošenjem cjelovitog UPU-a Vrbik, kako bi naselje konačno ušlo u visokokonsolidirana područja, da se spriječi daljnja preizgradnja kvarta. Stanovnici Vrbika su vrlo nezadovoljni što se zbog neizgrađene prometne infrastrukture Grada i velikih apetita privatnih poduzetnika, koje struka nije ograničila jer pronalaze rupe u zakonima, Vrbik pretvorio u betonaru bez zraka, punu buke, uz ogroman promet po kvartu ljudi koji nisu iz kvarta, a time i posljedično, totalno uništavanje ulica, koje služe kao prometnice, ugrožavanja sigurnosti djece na ulicama, stalna opasnost da nam se uzme i zadnja civilizirana zelena površina u kvartu (Kalimero).

PRIMJEDBA 8./ OČUVANJE I ZAŠTITA KOMPLETNOG PROSTORA IGRALIŠTA I PARKA KALIMERO NA KNINSKOM TRGU U POSTOJEĆEM OBLIKU

Inzistira da se prostor multifunkcionalnog igrališta i parka „Kalimero“ na Kninskom trgu transformira iz Z4 u Z1, neovisno o članku 15. GUP-a. To znači: – brisati bilo kakvu mogućnost izgradnje podzemne garaže IS 3-2 i dvorane za stolni tenis na prostoru „Kalimera“. – ne dozvoliti bilo kakvo smanjenje prostora „Kalimera“ jer je to jedina zelena površina na Vrbiku- središnji dio, u korist privatnih investitora i njihovih interesa. – brisanje iz katastarskog plana Vrbika, odnosno Kninskog trga, sljedećih katastarskih čestica na kojima se već preko 30 godina nalazi dječji park i igralište. Konkretno, to je niz katastarskih čestica ( 4440, 444/1, 4437/1 , 4438, 4439, 4446, 4431, 4432, 4437/1.), koje su već godinama u sklopu čestice 4443, dječjeg igrališta i parka „Kalimero“- Kninski trg. Samo na taj način će se u sveukupnosti očuvati igralište i park „Kalimero“ u postojećem obliku, a pretvorbom u Z1 donekle će se garantirati provedba traženog.

PRIMJEDBA 9./ (1) UREĐENJE, ZAŠTITA I URBANA OBNOVA KOMPLEKSA JEDNE NAMJENE (na stranici 88. prijedloga), U čl. 77, stavak 3, C) SPORTSKO-REKREACIJSKA PRAVILA- SPORT S GRADNJOM Tražimo brisanje točke 11.- smatramo da je za realizaciju projekta Nacionalni stadion, kao i za sve javnopravne gradske objekte potreban javni natječaj, da bi se osigurala kontrolirana zakonska procedura. Tražimo da se točka 12.zbog provedbe zakona vrati u prijedlog GUP-a. Gradnja sportskorekreacijskih površina bez javnog natječaja omogućava razne manipulacije.

PRIMJEDBA 10./ 8.2.3. NISKOKONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUČJA (na str.94. prijedloga) -ČL.82.(1) URBANA PREOBRAZBA (3.1.)- OBUHVAĆA PROSTOR VRBIKA-ULICA IVANA LUČIĆA U članku 82, stavak 3 (Programske smjernice), 21. UPU MARTINOVKA – ZONA ISTOK, pod 21.4. navodi se: PREISPITAT ĆE SE OPCIJE REALIZACIJE PROJEKTA SVEUČILIŠNA ALEJA.

Tražimo brazloženje tog stavka, jer naselje Vrbik već godinama čeka realizaciju tog projekta, kako bi se rasteretio prometni kolaps, smanjila buka i zagađenost zraka, te stalno propadanje tla u dubinu i otvaranje rupa u zemlji i asfaltu. Vijeće godinama inzistira na izgradnji te prometnice, stalno dobiva odgovore o uporabnim dozvolama, osiguranim sredstvima za poštenom nadoknadom ljudima koji su na „budućoj“ trasi, itd. Vijeće se zaista pita što radi struka i zašto dozvoljava situacije da prometna i sva druga infrastruktura ne prati suludu preizgrađenost pojedinih zagrebačkih kvartova, među njima i Vrbika, koji je zbog toga postao alternativni pravac za pola zagrebačkih vozača, koji žele izbjeći Savsku i Miramarsku ulicu.

PRIMJEDBA 11./3. POVIJESNI SKLOP GRAĐEVINA (na str.145. prijedloga) -ČL.93. 3.a. GRADITELJSKI SKLOP (5) ZAŠTIĆENI GRADITELJSKI SKLOPOVI NA PODRUČJU OBUHVATA PLANA (STR.145.) -STAMBENA ZGRADA, ULICA GRADA VUKOVARA 62 A-D, Z 2137 Ispred te zgrade, na br. 62, nalazi se paviljon istog poznatog arhitekta iz doba MODERNE- Božidara RAŠICE, koji jedini nije obuhvaćen zaštićenim sklopom, za razliku od svih ostalih zgrada u sklopu Vukovarske ulice, iz doba moderne.

Držimo nužnim i tražimo da se dotična povijesna i prelijepa građevina uvrsti u zaštićeni sklop, jer ovakav postupak je otvoreno podilaženje privatnom investitoru. Kad se ovako nešto tako javno i očito provodi, to je jasan znak da su ljudi i struka koji su radili dopune i izmjene GUP-a, izgubili sami sebe. Vijeće MO Vrbika napominje da su građani već jednom organizirano spriječili uništenje Rašićevog paviljona i izgradnju novog mastodonta, zbog trusnog terena, prometne zagušenosti i preizgrađenosti Vrbika. Upravo zbog svega toga, našim sugrađanima iz 62a, se urušavaju temelji zgrade, koje i sada sami, iz svojih sredstava saniraju, a razni tajkuni koji su gradili mastodonte i ugrozili statiku naselja, su davno nestali. Zbog svega navedenog i zato da se Rašićev paviljon obnovi po originalnim nacrtima, tražimo da se taj paviljon uklopi u jedinstveni modernistički sklop Vukovarske ulice. Nadalje, tražimo da se cijela Ulica grada Vukovara, od križanja sa Savskom ulicom, zapadno do dvorane Vatroslava Lisinskog, od građevina do urbane cjeline proglasi KULTURNIM DOBROM, kako bi se zaštitio jedinstveni urbanistički koncept iz razdoblja moderne (Rašica, Fabris, Galić) iz 50ih i 60ih godina prošlog stoljeća. Zaštita samo pojedinih zgrada otvara prostor „zoni visoke gradnje“ i uništavanju jedinstvene povijesne cjeline (do 2013. bilo u GUP-u grada Zagreba). Stoga tražimo da se obrišu svi članci u nacrtu GUP-a koji samo selektivno nabrajaju nekoliko građevina iz doba moderne u Vukovarskoj ulici .(čl.35,-t.6, čl.57 (31); i da se navedene građevine moderne u Vukovarskoj ulici (uključujući i navedeni paviljon na kućnom broju 62 koji nacrt izostavlja) zaštite kao kulturno dobro.

PRIMJEDBA 12./ URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA -ČL.99. st.5 koji glasi: U SVRHU SANACIJE I URBANE OBNOVE PODRUČJA ZAHVAĆENIM NEZAKONITOM GRADNJOM I ZA DRUGA PODRUČJA MOGU SE IZRAĐIVATI URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA I KADA TO NIJE PROPISANO OVOM ODLUKOM. Tražimo brisanje ovoga članka, odnosno dodatka ili njegovu jasnu doradu. Tražimo ži da GUP propiše i specificira jasne kriterije, u kojim slučajevima se MOŽE, (osim urbane obnove područja i sanacije nezakonite gradnje), donijeti odluka o izradi urbanističkog plana uređenja. Vijeće traži ukidanje odredbe „KAD TO NIJE PROPISANO OVOM ODLUKOM.“ Ovakvim zakonskim uređenjem, opet se , nesvjesno ili svjesno pogoduje određenim osobama, koje u danom momentu nisu poštivale zakon, a sada nezakonito izgrađeno mogu dobro unovčiti i otvoriti prostor za daljnju preizgrađenost. (npr. bespravno dograđena kućerina gospodina Devčića na Vrbiku I, na čijem mjestu se – pod opravdanjem dovršetka zabata zgrade na II. Vrbiku 14 – planira izgradnja privatne stambene zgrade, koja bi također zauzela navedene katastarske čestice u primjedbi 8 ovog dokumenta. To ne samo da bi smanjilo površinu parka Kalimero, već bi stanovnicima zgrada u ulici II. Vrbik 12 i II. Vrbik 14 potpuno zaklonilo dotok dnevnog svjetla i zraka).

PRIMJEDBA 13./ URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA ( na str.162. prijedloga) JAVNI NATJEČAJI

Tražimo brisanje osnosno ukidanje točaka 11. I 12. -11.- nije potreban javni natječaj za izgradnju benzinske postaje i za građevne javne namjene. -12.-nije potrebno provoditi javni natječaj za realizaciju projekta Nacionalni stadion. Takve IZNIMKE, kojih je pun Prijedlog izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba, otvara svjesno ili nesvjesno mogućnost manipulacija određenih interesnih skupina.

PRIMJEDBA 14/ 42. UPU NOVI ZAGREB 42.1., 42.2., 42.3., 42.4.,42.5.,42.6. iz solidarnosti s građanima Novog Zagreba i Kajzerice, zbog toga što takav način donošenja GUP-a smatramo apsolutno neprihvatljivim u civiliziranoj i pravnoj državi, traži njegovo brisanje i jasno očitovanje struke koja je pristala na njega, iako je u suprotnosti s većinom članaka GUP-a iz 2017. Ovakav način postupanja određenih dijelova gradskih službi pokazuje da Grad nije u službi svojih građana, već su građani taoci koji plaćaju, a nitko ih ništa ne pita i ne čita njihove primjedbe i ne uvažava njihove potrebe. Građani i MO Vrbik se pitaju na koji način će građani iz Novog Zagreba, Kajzerice i Cvjetnog naselja biti prometno povezani s centrom Grada. Da li možda postoji neki novoplanirani zračni most dronova, za tisuće novih stanovnika Zagreba, koji će svaki dan putovati s posla i na posao? Potpuno je neprihvatljivo da Grad uporno i dalje gura u prvi plan stambenu izgradnju, a da pri tome prometna i sva druga infrastruktura ostaje na istoj razini od prije pedesetak godina. Sve to dovodi do neizdrživih gužvi u špicama, buke, zagađenja zraka i tla, uništavanja neophodnih zelenih površina, nervozu i osobne nesigurnosti građana, te gubljenja kompletne vizure Grada. Zagreb se iz dobro organiziranog i prometno povezanog prostora, s nizom zelenih prostora i dječjih igrališta, te ugodnim stanovanjem, pretvorio u skupu betonsku košnicu bez duše.

Ovaj prijedlog izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba, sa svojim DODACIMA i SILNIM IZNIMKAMA, pridonosi daljnjoj devastaciji Zagreba i totalnom gubljenju duha razvijenog grada, koji je tu bio zbog svojih stanovnika.”

Komentari