Privremene lokacije odvoza otpada iz ulice Topola

FOTO: Čistoća.hr

Za vrijeme radova u ulici Topola i nemogućnosti prolaska vozila Čistoće, korisnicima su postavljeni privremeni kontejneri za odlaganje miješanog komunalnog otpada na raskrižju ulice Topola i ulice Borova i na raskrižju ulice Topola i ulice Badema.

Komentari