Preskupa renovacija WC-a?!: Oglasili se iz Zrinjevca

Podsjećamo, mediji su izvijestili o preskupim renovacijama toaleta na zagrebačkom Trgu kralja Petra Krešimira IV. U povodu toga, oglasili su se i iz Zrinjevca.

“Slijedom natpisa u medijima oko cijena radova na uređenju kućice u sklopu rekonstrukcije dječjeg igrališta na Trgu kralja Petra Krešimira IV. u kojima se iznose informacije koje nisu vjerodostojne navodimo slijedeće:
Podružnica Zrinjevac je na traženje Vijeća gradske četvrti Donji Grad izradila troškovnik potrebnih radova na toj lokaciji koja je i zaštićeno kulturno dobro. Nakon dostave troškovnika pristupa se ugovaranju i uvođenju u posao što je uobičajena procedura.
U ovom slučaju uvođenja u posao nije bilo, te radovi na rekonstrukciji dječjeg igrališta nisu ni započeli. Međutim tijekom priprema i pregleda lokacije uočili smo da krov predmetne kućice prokišnjava, te smo temeljem činjenice da se predmetna lokacija nalazi u našem djelokrugu održavanja pristupili nužnim radovima sanacije kako bi se spriječila daljnja devastacija objekta.
Dakle, radovi na rekonstrukciji dječjeg igrališta nisu započeli već su izvedeni samo interventni radovi na sanaciji kućice. S radovima na rekonstrukciji dječjeg igrališta započet će se nakon uvođenja u posao a sve u skladu s odlukom Vijeća gradske četvrti Donji Grad”, kažu iz Zrinjevca.

Komentari