Ponedjeljak, 25.5.2015.

zagreb.info

KB MERKUR

Dječaka je rodila Marija Kurtanjek, a djevojčicu Željka Čuvel, Valentina Galjuf, Karla Karnar, Anita Aantolković, Ana Markevec i Marija Nermina Sočec

KB SVETI DUH

Djevojčicu su rodile Dušanka Sever Kralj, Tanja Klaić, Emina Davinić, Iva Salihadžić-Kožul, Maja Dubić i Antonija Mekaić, a dječaka su rodile Petra Moherski, Đurđica Tinodi Vilak, Ana Pečarić, Andrea Prihoda, Andrijana Coha, Katarina Klarić i Gordana Ivić.


KB SESTRE MILOSRDNICE

Djevojčicu su rodile Ivana Veidić, Martina Vukec, Paula Novak, Kristina Letinčić i Angela Biuk, a dječaka su rodile Kristina Vraneković, Irena Matoković, Dijana Kokot, Mira Sinkovec.

Komentari