Pokrenuta inicijativa za novu mrežu javnih česmi u Zagrebu

1POSTOZAGRAD

Zagreb je grad koji ima izrazito nisku kulturu dostupnosti besplatne pitke vode u javnom prostoru.

Platforma 1POSTOZAGRAD pokrenula je incijativu za novu mrežu javnih česmi u Zagrebu.  Radni prijedlog incijative objavljen je na stranicama platforme s pozivom na kritike i sugestije prije definiranja konačnog prijedloga koji će biti formalno upućen na tijela javne gradske uprave u ožujku 2017.

Zagreb je grad koji ima izrazito nisku kulturu dostupnosti besplatne pitke vode u javnom prostoru. Štoviše, zamjetan je i trend neodržavanja i često uklanjanja postojećih česmi/pumpi/zdenaca na lokacijama gdje za njima postoji potreba. Incijativom se taj negativni trend nastoji obrnuti, a novom mrežom javnih česmi voda dodatno afirmirati kao javno dobro.

Incijativa nove mreže javnih česmi nastavak je višegodišnjih aktivnosti 1POSTOZAGRAD na pitanjima dostupnosti besplatne pitke vode. Kroz 2016. godinu, u suradnji s programom “Voda i javni prostor” projekta Ars Publicae , pokrenut je niz incijativa za popravak postojećih i postavljanje nekih novih javnih česmi.


1POSTOZAGRAD
1POSTOZAGRAD

Trebale bi se nalaziti na svim bitnijim javnim prostorima

Prijedlog nove mreže javnih česmi zagovara da svi bitniji javni prostori, odnosno oni s većom frekvencijom korisnika pješaka, trebaju imati pristup besplatnoj pitkoj vodi kao dio standardne urbane komunalne opreme.

Nove bi se česme trebale nalaziti na niz lokacija: pješačkim zonama, svim trgovima, većim i manjim javnim parkovima, na nasipu, šetalištima uz potoke, na svim okretištima tramvaja, uz sportske terene i rekreacijske zone i na drugim odgovarajućim javnim površinama.

Prijedlog uključuje i programske smjernice za javni natječaj za idejno oblikovanje nove tipske česme. Nove model česme trebao bi biti posebno oblikovan i prepoznatljiv za Zagreb te zadovoljiti sve suvremene standarde koji, između ostaloga, podrazumijevaju laku konzumaciju vode za sve dobne skupine, osobe s invaliditetom i životinje u izdvojenom dijelu, otpornost česmi na vandalizam, smrzavanje itd.

Prijedlog donosi i neke strane primjere dobrih praksi, poput Ljubljane gdje nova mreža javnih česmi postaje gradska atrakcija. Incijativa podsjeća da je pitka vodu dio zagrebačke urbane tradicije ali i odraz stvarnih potreba grada, a predstavlja komunalni, javnozdravstveni i civilizacijski standard.

Komentari