Počeo natječaj za dodjelu STIPENDIJA studentima ROMSKE NACIONALNOSTI na području GRADA ZAGREBA

zagreb.hr

 

Gradonačelnik Milan Bandić raspisao je natječaj o stipendijama za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine.

Studentima romske nacionalnosti na području Grada Zagreba dodijeliti će se najviše 10 stipendija za akademsku godinu 2015./2016 s početkom od 1. listopada 2015. godine. Iznos stipendije utvrđuje se u visini od 30 % prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje od siječnja do kolovoza ove godine. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh na studiju, postignuti rezultati u struci tijekom studija te ranije korištenje Stipendije.

Natječaj traje 15 dana, a molbe se dostavljaju preporučenom poštom u roku od 15 dana od objave natječaja na internestskoj stranici Grada Zagreba. Adresa na koju je potrebno dostaviti molbe je: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima pripadnicima romske nacionalne manjine” ili se predaju na istoj adresi u sobi 62, III kat.


Tko sve ostvaruje pravo:

Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

• da su državljani Republike Hrvatske;
• da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno zadnjih pet godina;
• da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača;
• da nisu stariji od 26 godina;
• da nisu, osim iz opravdanih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom) ponavljali godinu studija;
• da su redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija, odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te stručnog preddiplomskog studija, odnosno specijalističkog diplomskog stručnog studija u Gradu Zagrebu;
• da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu;
• da su završili srednju školu s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 ako Stipendiju traže za 1. godinu studija
• da su prethodnu godinu studija završili s prosjekom ocjena od najmanje 3,0;
• da nisu apsolventi;
• da nisu studenti privatnih studija.

Uz navedenu molbu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:

1) rodni list u izvorniku ne stariji od mjesec dana,
2) domovnicu (preslika),
3) uvjerenje o prebivalištu u izvorniku, ne starije od mjesec dana,
4) ovjerenu potvrdu iz popisa birača izdanu od strane nadležnog tijela (u izvorniku),
5) potvrdu o upisu na studij u akademskoj godini 2015./2016.,
6) prijepis ocjena svih završenih godina studija, odnosno svjedodžbu završnog razreda srednje škole,
7) dokaz o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim natjecanjima, o dobivenoj dekanovoj ili rektorovoj nagradi,
8) životopis.

Molba se može preuzeti i na službenim stranicama Grada Zagreba.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i na internetskoj stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi. U roku od osam dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste. Prigovor na prijedlog liste podnosi se gradonačelniku Grada Zagreba putem Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

Gradonačelnik utvrđuje konačnu listu kandidata nakon koje se potpisuje ugovor sa stipendistom. U vrijeme sklapanja ugovora i za vrijeme trajanja korisnik stipendije ne smije primati niti jednu drugu novčanu stipendiju.

Komentari

loading...