Počela isplata NOVČANE POMOĆI za opremu novorođenčadi, EVO KAKO DOĆI DO NJE

pixabay.com

Saznajte tko sve može ostvariti pravo, visinu novčane pomoći, što sve treba priložiti i gdje podnijeti zahtjev.

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obavijestila je kako od jučerašnjeg dana, 15. listopada, počinje isplata novčane pomoći za opremu novodorođenčadi na području Grada Zagreba.

Novčanu pomoć  primiti će svi koji su ostvarili pravo za:

 • Prvo dijete u 7/2014. i 7/2015.
 • Drugo dijete u 7/2013., 3/2014., 11/2014. i 7/2015.
 • Treće i svako iduće dijete u 7/2010., 7/2011., 7/2012, 7/2013., 7/2014. i 7/2015.

Rok za podnošenje zahtjeva za nove korisnike prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta je šest mjeseci od dana rođenja djeteta.


Tko sve može ostvariti pravo

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti svaki roditelj:

 • Koji ima dijete rođeno nakon 31. ožujka 2009.
 • Koji je državljanin Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu najmanje pet godina prije rođenja djeteta sve do isplate novčane pomoći u cijelsoti.
 • Ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Gradu Zagrebu u vremenu podnošenja zahtjeva pa do isplate novčane pomoći.

Visina novčane pomoći

Ovisi o broju malodobne djece podnositelja zahtjeva koja žive s njima u zajedničkom kućanstvu, te roditelja kojima su djeca dodijeljena na brigu i skrb.

Za prvo dijete podnositelja zahtjeva dodjeljuje se 1.800 kuna koje će se isplatiti u dva jednaka obroka tijekom jedne godine. Za drugo dijete isplaćuje se 3.600 kuna u četiri jednaka obroka tijekom dvije godine. Dok se za svako treće i iduće dijete dodjeljuje se 54.000 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom šest godina.

Prvi obroci počinju se isplaćivati u roku od 60 dana od zaključka o pravi korištenja novčane pomoći.

Što sve treba priložiti

Uz zahtjev treba roditelji trebaju priložiti:

 • Dokaz o državljanstvu
 • Dokaz o prijavljenom prebivalištu oba roditelja u Gradu Zagrebu, odnosno privremenom ili stalnom boravku roditelja stranaca u Zagrebu.
 • Dokaze o broju malodobne djece koja žive s njima u zajedničkom kućanstvu ili koja su im dodijeljena na brigu ili skrb u njihovu prebivalištu.

Proces zaključivanja zahtjeva za novčanu pomoć ima rok od 30 dana od podnošenja zahtjeva i prilaganja potpune dokumentacije.

Kada prestaje isplata pomoći

Pravo na isplatu novčane pomoći prestaje:

 • Za prvo dijete isplatom drugog obroka.
 • Za drugo dijete nakon isplate četvrtog.
 • Za treće i svako iduće isplatom šestog obroka.
 • Posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je odjavljeno prebivalište bilo kojeg roditelja ili djeteta za kojeg je podnesen zahtjev, odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je prestao privremeni ili stalni boravak roditelju strancu u Gradu Zagrebu.
 • Ako korisnik prava u roku od 60 dana od dana promjene adrese stanovanja bio kojeg člana zajedničkog kućanstva, ne dokaže prijavu na zajedničku adresu stanovanja s djecom.

Gdje podnijeti zahtjev

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na adresi Vodnikova 14. Do zahtjeva možete doći i putem interneta, a preuzeti ga možete na službenim stranicama Grada Zagreba.

Komentari

loading...
-->