Plodine prijavljene Državnom inspektoratu: Evo na kakvoj prevari zarađuju!

Početkom srpnja trgovački lanac Plodine zaradio je prijavu Državnog inspektorata. Čitatelj koji se javio Dnevno.hr, a koji je reagirao na njihovo neprofesionalno poslovanje tvrdi kako je Inspektoratu u Splitu prijavio ovaj trgovački lanac zbog ponašanja kojemu je u nekoliko navrata svjedočio u šibenskoj poslovnici Plodina.

“Dugotrajna praksa kuće je da prevaguju tvornički zapakirane i vagane proizvode svježeg ili sušenog mesa, čime se masa pakiranja povećava za masu plastične ambalaže koja nam se onda prodaje po cijeni od 100 kuna ako je u pitanju recimo pršut”, tvrdi sugovornik Dnevnog te dodaje da se time osim prevare ostvaruje i nezakonita dobit.

“Vrlo je realno da se skladišni višak otuđi i proda za gotovinu bez poreza i slično” upozorava zabrinuti građanin koji je Plodine prijavio inspekciji od koje je uredno zaprimio odgovor.

“Temeljem vaše prijave obavljen je inspekcijski nadzor te su utvrđene činjenice na koje ukazujete u vašoj prijavi. Protiv pravne osobe i odgovorne osobe podnijeti će se optužni prijedlog kod Prekršajnog suda”, navodi se u odgovoru inspektorata kojega nam je naš sugovornik dostavio.

Na sam odgovor čekao je mjesec dana, no više od svega zgrozila ga je prijava Prekršajnom sudu.

“Za pljačku kojoj se i ne zna uzrok i rezultat ide prekršajna prijava, a za sladoled i deset kuna viška u blagajni zatvaraju se slastičarne ili kafići”, uspoređuje ogorčeno naš čitatelj.

Uz to napominje kako se kod prevaganja mijenja bar kod  radi čega naš sugovornik drži da im to nije izdvojeni slučaj napominjući da im u tom scenariju blagajna i cijena moraju biti centralizirani.

Poslali smo upit Društvu za zaštitu potrošača Hrvatske, no kratko su odgovorili kako nisu mjerodavni komentirati postupke i Rješenja Državnog Inspektorata, te dodali:

“Svaki potrošač imam pravo podnjeti prijavu za inspekciskim nadzorom nad trgovcem/davateljm usluga, sukladno Zakonskim okvirima.

Naravno , u slućaju nepravilnosti svaki potrošač mora se prvo obratiti pisanim putem trgovcu/davatelju usluga.

Zakonski potrošač mora dobiti odgovor u Zakonskom roku 15 dana,u slućaju da je odgovor na reklamaciju negativan ili da odgovor potrošač ne dobije u navedenom roku mora se obratiti nadležnim institucijama.

Daljnje radnje/vezane informacije/ po predmetu može potrošač dobiti od institucije/istance/ koja vodi predmet.

U slućaju da se predmet rješava na nadležnom sudu,tj. u slućaju da potrošač nije stranka u postupku ne može dobiti informacije do okončanja samog predmeta za koji iskazuje interes.”

Na upit o tome jesu li imali prijavljenih sličnih slučaja, nismo dobili odgovor.

Poslali smo upit i Plodinama, a čiji ćemo odgovor, u slučaju da ga dobijemo, naknado objaviti.

Komentari