Petak, 29.05.2015.

zagreb.info

KB MERKUR

Djevojčicu su rodile Andrea Kozulić, Vesna Vukelić Horvatić i Melita Okanović, a dječaka Renata Ros i Ivana Popiša.

KB SVETI DUH

Djevojčicu su rodile Nikolina Kovač, Sandra Mudrić, a dječake Petra Pajić Ledinski, Ana Glasajec Valenčak, Martina Bukovec Žugaj, Tanja Hausknesht,Tea Rogina i Gabriela Čaleta.


KB SESTRE MILOSRDNICE

Djevojčicu su rodile Mira Konča, Jelena Petras, Dijana Šikić, Ivana Vinojčić, Marija Kišan Pintur, Ana Celjak. Dječaka su rodile Kristina Švec Merkuš, Renata Štajduhar, Katarina Pavić, Gordana Pavlović, Irena Barić, Maja Glasnović i Irena Maslač

Komentari