Ovo su ‘strašne’ žene koje obilježile godinu: Među nagrađenima i ginekologinja, djelatnica azila i profesorica ustavnog prava

Foto: Vox Feminae

Fierce Women Award, nagrade koje se dodjeljuju istaknutim pojedinkama koje su stvaralaštvom, djelovanjem i postignućima obilježile tekuću godinu, dodijeljene su sinoć u Uraniji.

Od više od 80 nominiranih borkinja za bolje, ravnopravnije i pravednije društvo, strašnim ženama 2022. proglašene su ginekologinja Jasenka Grujić, aktivistica za prava životinja Ivana Crnoja, novinarka Marina Kelava, članice udruge PaRiter te članice SPEAR tima.

Jasenka Grujić specijalistkinja za ginekologiju i porodništvo te uvjerljivo najglasnija liječnica koja u Hrvatskoj kontinuirano i odvažno zagovara pravo na pobačaj, ali i seksualnu edukaciju mladih. Članica je Inicijative za regulaciju priziva savjesti i zalaže se za javni registar prizivača savjesti, kao i za veću dostupnost medikamentoznog pobačaja i besplatnu kontracepciju.

Foto: Vox Feminae

“Dugo sam mislila da su reproduktivna prava žena i rodna ravnopravnost nešto što se samo po sebi razumije. Nažalost, nije tako. Djelovanje klero-konzervativnih skupina želi nametnuti nove standarde. Njihova je bujica naizgled moćna i glasna, ali ako ste vi prepoznali moje djelovanje kao važno, i dalje ću plivati uzvodno. To je moja profesionalna dužnost”, izjavila je Jasenka Grujić.

Marina Kelava jedna od osnivačica portala H-Alter.org gdje je više godina radila kao izvršna urednica Za novinarski rad nagrađena je godišnjom nagradom Hrvatskog novinarskog društva za okolišno novinarstvo Velebitska degenija, održala je više samostalnih fotografskih izložbi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Ivana Crnoja jedna od osnivačica udruge Pobjede koja je uspješno revitalizirala osječki azil Samo u 2021. godini u azilu se za 350 pasa brinulo dvoje zaposlenih, uz šest pripadnika marginaliziranih skupina te uz pomoć stotinjak volontera.

Foto: Vox Feminae

PaRiter je udruga iz Rijeke koju čine Tihana Naglić, Marinella Matejčić, Marija Trcol i Maja Obućina Njihov rad je kombinacija aktivizma i zagovaranja, ukazivanja na sistemske nepravde te promocije ženskih i ljudskih prava, kao i reproduktivne pravde.

Foto: Vox Feminae

SPEAR tim je aktivan u promicanju i unaprjeđenju rodne ravnopravnosti u akademskoj i široj zajednici. Čine ga rektorica Snježana Prijić Samaržija, Sanja Barić, Sanja Bojanić, Brigita Miloš, Daria Glavan Šćulac, Ana Tomaško Obradović, Matija Miloš i Ivana Klarin Uspješno su implementirali plan rodne ravnopravnosti u rad Sveučilišta u Rijeci.

Foto: Vox Feminae

Komentari