OVO NIJE ŠALA! Čistoća prestaje prazniti kontejnere ako je u njima krivi otpad!

Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Zbog sve češćih grešaka građana, ili možda čak i građanskog nemara, zagrebački je Holding poslao apel građanima da u smeđe kante bacaju samo otpatke koji su za njih namijenjeni. Inače te kante neće prazniti.

Bacite li plastičnu vrećicu u spremnik za biootpad, gradska čistoća neće taj spremnik ili kontejner isprazniti! Naime, zbog sve češćih grešaka građana, ili možda čak i građanskog nemara, zagrebački je Holding poslao apel građanima da u smeđe kante bacaju samo otpatke koji su za njih namijenjeni.

– U zadnje vrijeme primijetili smo veće količine raznog nepripadajućeg otpada u smeđim spremnicima za biootpad. Ovim putem pozivamo građane na pravilno odvajanje otpada te molimo da se u smeđe spremnike odlaže samo ona vrsta otpada koja je propisana. Ukoliko se utvrdi kako u spremniku nije odložen isključivo propisani biootpad, usluga pražnjenja neće biti pružena – napisali su iz Holdinga u priopćenju.

Napominjemo i podsjećamo – biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad te zauzima skoro trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog komposta.

U smeđe spremnike treba odlagati:

kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) ,
vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),
male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).

U smeđe spremnike ne smije se odlagati:

ostaci termički obrađene hrane,
meso, riba, kosti, koža,
mliječni proizvodi, ulja i masti,
pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,
obojeni i lakirani drveni otpad,
odjeća, cigarete i dr.
Ako je ovakvu odluku donijela zagrebačka Čistoća, očigledno revolitarana sve lošijim načinom odvajanja biootpada u Zagrebu, može se pretpostaviti da bi i ostale komunalne kompaniije u Hrvatskoj mogle krenuti ovim smjerom.

Komentari