OSTAVŠTINA OD 2.000 STRANICA: Konačno je poznato što je Tomaševiću predala Pavičić Vukičević

Primopredajni zapisnik vlasti konačno je dostupan javnosti. Podsjetimo, nakon primopredaje vlasti, bivša obnašateljica dužnosti gradonačelnika Zagreba Jelena Pavičić Vukičević uručila je gotovo dvije tisuće stranica, točnije 1.931, Tomislavu Tomaševiću.

Sada je cijelo financijsko izvješće Grada te izvješća 27 Upravnih odjela dostupno baš svakome, a sadrži:

  1. Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga izvršne ovlasti u mandatu gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, dipl. polit. i zamjenice gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba, dr.sc. Jelene Pavičić Vukičević od 12. lipnja 2017. do 3. lipnja 2021.
  2. Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za razdoblje od 1. siječnja do 27. veljače 2021. za gradonačelnika Milana Bandića
  3. Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za razdoblje od 28. veljače do 3. lipnja 2021. s prilozima (Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika za proračunsku godinu 2020., Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za proračunsku godinu 2021., Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za proračunsku godinu 2021., Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2020.)
  4. Pečat gradonačelnika Grada Zagreba (nije priložen)
  5. Zapisnik o deponiranju potpisa Jelene Pavičić Vukičević kod javnog bilježnika
  6. Potpisni karton osobe ovlaštene za zastupanje Jelene Pavičić Vukičević
  7. Pregled ovlaštenika za potpisivanje naloga za plaćanje po svim računima otvorenim u ZABA
  8. Bilancu Grada Zagreba za razdoblje od 1. siječnja do 30. svibnja 2021.
  9. Preliminarni izvještaj o ostvarenju prihoda i primitaka, izvršenju rashoda i izdataka Proračuna Grada Zagreba za razdoblje siječanj-svibanj 2021.
  10. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2020., izvješća o izvršenju programa javnih potreba po djelatnostima, izvješća o izvršenju programa radova, izvješća o izvršenju programa financiranja udruga po područjima te izvješća o izvršenju programa sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova u 2020.

Dokumentacija se može preuzeti ovdje.

Komentari