ORGANIZIRANE RAZNE AKTIVNOSTI: Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti

Gradski ured za zdravstvo podsjeća da se svake godine, u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca, u Hrvatskoj i u svijetu obilježava Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti.

Cilj obilježavanja je upozoriti cjelokupnu javnost na problem zlouporabe sredstava ovisnosti te potaknuti sve subjekte u društvu na aktivnu borbu protiv ovisnosti

OBILJEŽAVANJE MJESECA BORBE PROTIV OVISNOSTI: 15. studenog- 15. prosinca 2016.g. 
  • GRADSKI   URED   ZA   ZDRAVSTVO 
DATUM, VRIJEME 
AKTIVNOST 
SVRHA (ukratko) 
LOKACIJA 
06. studenoga 2016. u 
19:00 sati 
utrka Zagrebački 
noćni cener u 
organizaciji Društva 
športske rekreacije 
Aktivan život 
Podizanje svijesti 
javnosti kako je 
bavljenje sportom 
najbolji način 
prevencije od svih 
oblika ovisnosti. 
 
Trg Nikole Šubića 
Zrinskog 
30. studenoga 2016. u 
15:30 sati 
Okrugli stol naziva 
„Suradnja Grada 
Zagreba i Klubova 
liječenih 
alkoholičara“ 
Funkcioniranje 
Klubova kao modela 
podrške liječenim 
alkoholičarima i 
mogućnosti 
financiranja 
programa/projekata 
udruga u Gradu 
Zagrebu te 
unapređenje postojeće 
suradnje 
 
Tribina grada Zagreba, 
Kaptol 27. 
 
09. prosinca 2016.g. u 
8.00 sati 
GU za zdravstvo  u 
suradnji  s Domom 
zdravlja Zagreb Zapad 
organizira stručni 
simpozij „Nove i stare 
ovisnosti“ 
Prikaz najnovijih 
spoznaja o prevenciji, 
dijagnostici i liječenju 
ovisnosti s naglaskom 
na stare i nove 
ovisnosti. 
 
Hotel Westin, Ul. 
Izidora Kršnjavog 1
dvorani Panorama na 
17.katu. 
 
14. prosinca 2016. 
 
SPIKAONICA „Usudi 
se oduprijeti-ima li 
zabave bez 
alkohola?“ 
Podizanje svijesti 
mladih o štetnosti 
konzumiranja 
alkohola te 
promoviranje zdravih 
stilova života. 
Tribina grada Zagreba, 
Kaptol 27 
 
  • NASTAVNI  ZAVOD ZA  JAVNO ZDRAVSTVO „DR. ANDRIJA ŠTAMPAR“ 
 
DATUM, VRIJEME 
AKTIVNOST 
SVRHA (ukratko) 
LOKACIJA 
15.21. studenoga 
2016. 
Pon, sri, pet od 8-16h 
Ut, čet   od 12-20h 
Tjedan otvorenih vrata 
Savjetovanje o svim 
vrstama ovisnosti, 
problematici 
mentalnog zdravlja i 
mogućnostima  
tretmana 
Testiranje na droge i 
na HIV i HCV 
(anonimno) 
Mirogojska 11/ 
Remetinečki gaj 14 
16. studenoga 2016. 
Sudjelovanje u 
obilježavanju dana 
borbe protiv KOPB-a 
Prezentacija programa 
„Škola nepušenja“ 
Pliva Hrvatska – Prilaz 
baruna Filipovića 25 
17.-19. studenoga 
2016.  
Prema rasporedu 
Smotre 
Sudjelovanje na 
Smotri sveučilišta 
Predstaviti i približiti 
rad Službe studentima 
i mlađoj populaciji 
kroz kraća izlaganja i 
štand 
Studentski centar,  
Savska 25 
01.12.do 15.12.2016. 
Ut i četv od 13-14h 
Radionice za LOM 
Suradnja u liječenju i 
provođenju OST-a 
Promocija programa 
Službe 
DZ Istok 
DZ Centar 
DZ Zapad 
28. studenoga 2016. 
Radionica za učenike 
1. a razreda I gimnazije 
Prevencija zlouporabe 
droga među 
mladima/Mjesec borbe 
protiv ovisnosti 
I Gimnazija Zagreb 
22. studenoga. 2016.  
 10- 12.30h.  
 
Sastanak Službi za 
mentalno zdravlje i 
prevencije ovisnosti  
 
Promocija i Zaštita 
mentalnog zdravlja 
Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo 
Rockefellerova 2, 
9. prosinca2016.g. 
Simpoziju Nove i stare 
ovisnosti iz 
perspektive 
zdravstvenih ustanova 
u Gradu Zagrebu, 
3 predavanja 
Iskustva u radu s 
novim i starim 
ovisnostima, prikaz 
podataka vezanih uz 
nove ovisnosti  
 
29. studenoga.2016. 
Edukativna radionica 
za mlade 
Strategije suočavanja s 
pritiskom vršnjaka 
(kako reći NE 
neželjenom 
ponašanju) 
Remetinečki gaj 14 
23. studenoga 2016.g. 
30. studenoga 2016.g. 
 
Radionice s grupom 
profesora i stručnih 
suradnika 
Jačanje stručnih 
kapaciteta za rad s 
mladima ne 
prihvatljivog 
ponašanja 
Privatna gimnazija i 
ekonomska škola 
Katarina Zrinski 
Selska cesta 119 
 
 
9. studenoga 2016. 
 
Predavanje 
nastavničkom vijeću  
Prevencija ovisnosti i 
drugih oblika ne 
prihvatljivog 
ponašanja, podizanje 
razine znanja o 
problemu ovisnosti.   
Strojarska tehnička 
škola Frana 
Bošnjakovića, 
Konavoska ul. 2  
 
16. studenoga 2016. 
23. studenoga 2016. 
 
 
Radionice s grupom 
profesora i stručnih 
suradnika 
Jačanje stručnih 
kapaciteta za rad s 
mladima ne 
prihvatljivog 
ponašanja 
Strojarska tehnička 
škola Frana 
Bošnjakovića, 
Konavoska ul. 2  
 
22. studenoga 2016. 
 
Predavanje 
nastavničkom vijeću  
Prevencija ovisnosti i 
drugih oblika ne 
prihvatljivog 
ponašanja, podizanje 
razine znanja o 
problemu ovisnosti.   
IV Gimnazija 
Kajzerica na adresi 
Žarka Dolinara 9 
22. studenoga 2016.g. 
Predavanje za roditelje 
Predavanje o rizicima 
od ovisničkog 
ponašanja mladih 
Elektrotehnička škola, 
Konavolska 2 
21. studenoga 2016.g. 
Radionice sa 
studentima 4. godine 
Informiranje o 
problemu ovisnosti, 
načinu tretmanskog 
rada i preventivnim 
aktivnostima 
Studijski centar 
socijalnog rada, 
Nazorova 51 
24. studenoga.2016.  
 
Predavanje 
nastavničkom vijeću  
Prevencija ovisnosti i 
drugih oblika ne 
prihvatljivog 
ponašanja, podizanje 
razine znanja o 
problemu ovisnosti.   
Grafička škola, 
Getaldićeva ul. 2 
28. studenoga 2016.g. 
Radionice sa 
studentima 4. godine 
Informiranje o 
problemu ovisnosti, 
načinu tretmanskog 
rada i preventivnim 
aktivnostima 
Studijski centar 
socijalnog rada, 
Nazorova 51 
1. prosinca 2016. 
Predavanje za roditelje 
Informiranje roditelja 
o rizicima koje nosi 
ovisničko ponašanje 
Grafička škola, 
Getaldićeva ul. 2 
28. studenoga 2016. 
Radionica za učenike 
Radionica s učenicima 
o rizičnim 
ponašanjima i rizičnim 
situacijama vezanih uz 
ovisnost 
I Gimnazija, 
Avenija Dubrovnik 36 
1. prosinca 2016. 
 
Predavanje 
nastavničkom vijeću  
Prevencija ovisnosti i 
drugih oblika ne 
prihvatljivog 
ponašanja, podizanje 
Treća ekonomska 
škola 
Kennedyev trg 5 
 
razine znanja o 
problemu ovisnosti.   
8. prosinca 2016.g. 
15. prosinca 2016.g. 
Radionice s grupom 
profesora i stručnih 
suradnika 
Jačanje stručnih 
kapaciteta za rad s 
mladima ne 
prihvatljivog 
ponašanja 
Treća ekonomska 
škola 
Kennedyev trg 5 
12. prosinca 2016. 
 
Predavanje 
nastavničkom vijeću  
Prevencija ovisnosti i 
drugih oblika ne 
prihvatljivog 
ponašanja, podizanje 
razine znanja o 
problemu ovisnosti.   
Srednja škola Jelkovec 
 
30. studenoga 2016.g. 
2. prosinca 2016.g. 
Radionice za učenike 
3. i 4. razreda 
Podizanje razine 
znanja o tzv. lakim 
drogama 
Zdravstveno učilište 
Zagreb 
2. prosinca 2016. 
 
Predavanje 
nastavničkom vijeću  
Prevencija ovisnosti i 
drugih oblika ne 
prihvatljivog 
ponašanja, podizanje 
razine znanja o 
problemu ovisnosti.   
Prva privatna 
gimnazija 
9. prosinca 2016.g. 
 
 
 
Radionica s grupom 
profesora i stručnih 
suradnika 
Jačanje stručnih 
kapaciteta za rad s 
mladima ne 
prihvatljivog 
ponašanja 
Prva privatna 
gimnazija 
  •  Udruga   ZAJEDNO   IDEMO   DALJE  
  • Kršćanski   centar   za   pomoć   i   rehabilitaciju   ovisnika   i   obitelji   STIJENA  
DATUM, VRIJEME 
AKTIVNOST 
SVRHA (ukratko) 
LOKACIJA 
29. studenoga 2016. u 
14 sati 
Tribina „Iskustvo i 
struka zajedno-jedina 
opcija“ 
Razmjena iskustava 
zajedničke suradnje 
vladinog i nevladinog 
sektora, primjera dobre 
prakse, te prezentacije 
aktivnosti i pozitivnih 
iskustava udruga 
Grada Zagreba koje se 
bave ovisnostima.    
prostori EPC STIJENA 
SPASENJA, na adresi 
Zagreb, Baštijanova 
1a. 
 

 

  • HUMANITARNA   ORGANIZACIJA   „ZAJEDNICA   SUSRET“ 
DATUM, VRIJEME 
AKTIVNOST 
SVRHA (ukratko) 
LOKACIJA 
 
15. studenog 2016. 
 
Predstavljanje projekta 
„Pokreni se, za život 
bori se“ u emisiji 
Dobro jutro Hrvatska“.  
 
U emisiji je prikazan 
prilog o aktivnosti 
bubnjanja u krugu 
koja se provodi u 
Terapijskom centru 
Cista Velika. Cilj 
projekta je, buđenje 
emocija, zbližavanje 
među članovima 
zajednice i međusobno 
bolje razumijevanja 
unutar zajednice.  
 
 
23. studenog 2016. u 
15,00 sati 
Predstavljanje rada 
Humanitarne 
organizacije Zajednica 
Susret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predavanje na temu 
dualnih dijagnoza u 
održat će 
dr.spec.psihijatar Ivan 
Ćelić. 
Namijenjeno 
studentima socijalnog 
rada, prezentacija o 
radu udruge i 
aktualnim projektima, 
te svjedočanstva 
bivših ovisnika koji su 
danas uspješno 
rehabilitirani i 
zaposleni u Udruzi 
kao asistenti na 
projektu.  
 
 
Predavanje je 
namijenjeno 
studentima socijalnog 
rada, socijalne 
pedagogije i 
psihologije i 
stručnjacima koje se 
bave problemom 
ovisnosti 
u prostorijama 
Savjetovališta (II 
Cvjetno naselje 17a). 
 
  • Udruga S.I.D.R.O. i Zajednica Cenacolo.  
 
DATUM, VRIJEME 
AKTIVNOST 
SVRHA (ukratko) 
LOKACIJA 
 
21. studenog 2016. u 
12h ili u 19h.  
 
Projekt Iz tame 
u svjetlo 
Program 
preventivnog-edukativnog 
dijela sastoji se od 
glazbenog-scenskog prikaza 
Svatko glumi sebe kojim se 
želi istaći kreativno 
stvaralaštvo, otkrivanje 
talenata, rad, ljubav i vjeru u 
bolje sutra promicanjem 
pozitivnih vrijednosti s ciljem 
prevencije. Na 
fenomenološkoj razini 
prikazat će se realna iskustva 
sa ovisnošću o Internetu i 
ovisnosti o opijatima te 
njihove posljedice.  
U kazališnoj 
dvorani Centra za 
kulturu i film 
Augusta Cesarca  
(Ilica 208, Teatar 
Exit)  
 
ZAJEDNICA   KLA 
DATUM, VRIJEME 
AKTIVNOST 
SVRHA (ukratko) 
LOKACIJA 
19. studenog 2016.  
VIII Večer pučke 
poezije “Poezijom 
protiv ovisnosti” 
 
 
12. prosinca 2016. 
(16,30 h -17,30 h) 
Održavanje redovne 
godišnje skupštine 
Zajednice KLA 
 
 
12. prosinca od 17,30 
– 19,30 sati 
supervizija KLA 
Sudjeluju predsjednici 
KLA i aktivni 
dugogodišnji 
apstinenti. 
(prof.dr.Zoran Zoričić i 
prim.dr.Anto 
Orešković) 
 
 
 
  • Udruga   JEDNI   ZA   DRUGE 
DATUM, VRIJEME 
AKTIVNOST 
SVRHA (ukratko) 
LOKACIJA 
od 06.12.2016. do 
22.12.2016. 
 
edukativno 
informativni panoi o 
bolestima ovisnosti 
(droga, alkohol, kocka, 
Internet) 
 
Predvorje Centra za 
kulturu Trešnjevka, 
Park stara Trešnjevka 
1, 
 
09. prosinca 2016. u 
19 h  
 
izvođenje predstave 
“Kružni  tok” 
Centralni događaj 
obilježavanja mjeseca 
borbe protiv ovisnosti, 
(sudjeluju bivši 
ovisnici, volonteri, 
kao i zainteresirani 
dionici iz lokalne 
zajednice) 
Predstava će se izvesti 
u Centru za kulturu 
Trešnjevka, Park stara 
Trešnjevka 1, u 
partnerstvu s 
navedenim Centrom i 
Teatrom Tirena 
 
PET   PLUS 
DATUM, VRIJEME 
AKTIVNOST 
SVRHA (ukratko) 
LOKACIJA 
24. studenoga 2016. 
grupa pomoći u udruzi 
za roditelje, obitelji 
ovisnike  (socijalni 
pedagog) 
 
 
 
29. studenoga 2016. 
motivacijsko 
predavanje u Udruzi 
Institut u Puli 
 
 
 
02. prosinca 2016.- 
odlazak u Rijeku 
razmjena dobre prakse, 
edukacija o otvaranju 
drop in centra 
 
 
16. prosinca 2016 
odlazak u Sarajevo 
razmjena dobre prakse 
 
 
Kontinuirana predavanja u osnovnim školama na temu prevencije (svjedočanstva bivših ovisnika za 
6,7 i 8 razrede), te radionice socijalnog pedagoga za niže razrede osnovne škole. 
 
  • UDRUGA ZA KREATIVNI SOCIJALNI RAD 
DATUM, 
VRIJEME 
AKTIVNOST 
SVRHA (ukratko) 
LOKACIJA 
4. prosinca 
2016. 
početkom u 
8:30 sati 
 
 
Jubilarni 10 
malonogometni turnir 
„SPORTSKI 
POTICAJ“ 
Nastupaju ekipe: 
1.Zajednice susret 
(korisnici iz terapijske 
zajednice Ciste Provo) 
2.Udruga NE-ovisnost 
(korisnici terapijske 
zajednice u Vrbici i 
korisnici stambene 
zajednice u Osijeku) 
teren Društva za 
sportsku rekreaciju 
Trnje, Ulica Grada 
Vukovara 236e  
 
3.Stambena zajednica 
PET PLUS 
4.Terapijska zajednica 
„Mondo Nouvo“ 
5.Udruga za kreativni 
socijalni rad 
 

Komentari

Komentari

loading...