Odvajanje otpada: ‘Najvažnije je educirati građane gdje baciti opušak, gdje papir od salame, a gdje vrećicu čaja’

FOTO: Zagrebački holding

Pomoćnik voditelja zagrebačke Čistoće Slavko Ivanda govorio je za N1 televiziju o uvođenju kanti za biootpad i recikliranju na području grada Zagreba.

“Mi smo u intenzivnoj podjeli spremnika za biootpad. Do sada ih je podijeljeno oko 45.000, završili smo s prvom fazom, a 15. srpnja krećemo s drugom fazom. U narednih nekoliko mjeseci očekujemo postavljanje svih spreminka, ukupno će ih biti oko 110.000, a druga faza bi trebala biti gotova do kraja ljeta”, rekao je Slavko Ivanda.

Prema prvim iskustvima, kaže da kućanstva imaju bolju organizaciju oko odvajanja biootpada nego stanovnici zgrada.

“Prema prvim iskustvima vidjeli smo da kućanstva imaju bolja iskustva po pitanju biootpada. Dio korisnika je već ranije dobio kompostere, njih 18.400. I dalje dio sugrađana odlaže neprimjereni otpad u biootpad, kao što su termički obrađena hrana, plastika i metal”, rekao je Ivanda, te dodao da apelira na građane da se informiraju.

“I na vrećicama za biootpad piše sve što ide u biootpad, a što ne ide. Imamo različite kanale komunikacije, i nadamo se da će se građani uputiti oko toga što i kako treba odlagati, kako bi to sve na kraju išlo u smjeru kojem se nadamo”, kazao je Ivanda.


“Jedan dio biootpada koji je čistog sastava, primjerice s tržnica, mi odvozimo u kompostanu Zrinjevac. Zbog ograničenih kapaciteta Zrinjevca smo morali raspisati natječaj za tvrtku koja će zbrinjavati biootpad”, rekao je Ivanda.

Da je najvažnije educirati građane istaknuo je primjerima da se opušci cigareta bacaju u miješani komunalni otpad, vrećica čaja ide u biootpad, a papir u koji je zamotana salama se baca u plastiku.

“Imamo sve komunikacijske kanale, direktni pozivi u Čistoću, call centar, Viber, letci uz račun. Zagreb sada reciklira oko 30 posto, a cilj za 2020. godinu je 50 posto. Bitna je suradnja naših sugrađana, jer ako netko ne želi reciklirati onda smo svi u problemu”, rekao je Ivanda.

Komentari

loading...