Održan sastanak o sanaciji šete u garažama koje je progutao požar

Sama sreća je što je izbjegnuta tragedija.

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić održao je danas sastanak s predstavnicima suvlasnika zgrada Hrgovići 43-51 i Augusta Prosenika 1-13 te izvođačima radova (tvrtka Sitolor) na platou koji povezuje dvije zgrade, a vezano uz sanaciju šteta uzrokovanih požarom u garažama ispod platoa. Požar je izbio 17. ožujka 2017., u 16,00 sati, a u njemu je izgorjelo 14 garaža.

Na sastanku je zaključeno slijedeće:

1.Treba hitno pribaviti policijski zapisnik s očevida 17. ožujka 2017., kojeg su izvođači radova 10. travnja 2017 već zatražili radi utvrđivanja uzroka i odgovornosti za nastali požar.


2.Treba izvršiti procjene štete pojedinačnih garaža.

3.Na temelju dobivenog zapisnika i procjene štete treba hitno pristupiti uklanjanju posljedica požara odnosno sanaciji oštećenih garaža.

4.Šteta će se sanirati u režiji izvođača radova ili u režiji tvrtke po nahođenju osiguravatelja.

5.Ukoliko se sanacija ne riješi na relaciji izvođači radova – osiguravatelj, Grad Zagreb će preuzeti sanaciju, a trošak sanacije će fakturirati onima za koje se pokaže da su odgovorni za nastalu štetu.

Komentari