Od sada se možete naručiti preko interneta brže, učinkovitije i jeftinije!

Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX

Grad Zagreb je  u  cijelosti implementirao digitalizirani proces izrade, potpisivanja i slanja e-narudžbenica u postupcima jednostavne nabave. U sklopu toga je danas u Gradskoj upravi predstavljena nova digitalna usluga, e-Narudžbenica.

S mogućnošću elektroničkog potpisivanja narudžbenice i  slanjem u elektroničkom obliku prema odabranom primatelju, svrha e-narudžbenice je pojednostavljen administrativni postupak te je povećana učinkovitost i umjanjeni su troškovi i vrijeme obrade za 6 600 narudžbenica, koliko ih je bilo u 2019. godini. Još je prošle godine za svaku od 6 600 narudžbenica bilo potrebno isprintati nekoliko kopija te ih fizički dostaviti na pet adresa. Toga više nema – sve je brže, učinkovitije i jeftinije.

Dio je to organizacijskog unaprjeđenja poslovanja u Gradu koje se temelji na upravljanju poslovnim procesima, a koji je pokrenuo, poticao i podržavao gradonačelnik. Ured gradonačelnika još je 2012. godine pokrenuo više projekata radi brže prilagodbe novim uvjetima poslovanja i prihvaćanja europskih upravnih standarda.

Prema riječima gradonačelnika Milana Bandića, brojni online servisi Grada Zagreba već su dostupni našim građanima i poslovnim subjektima, poput e-Pisarnice, e-Školstva, e-Matice Grada Zagreba, e-Prijave na natječaje za financiranje programa i projekata udruga koje se financiraju iz proračuna Grada – e-Beba, e-financijsko poslovanje, e-Narudžbenica, Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba (ZgSport).

Osim toga, intenzivno se radi na digitalizaciji drugih usluga poput onih ta izdavanje akata za građenje (građevinska, lokacijska, uporabna dozvola…), za postupke izdavanja rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu te za postupak podnošenja primjedbi na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama GUP-a, ali i e-Upisi u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb.


Prezentirajući novu digitalnu uslugu, pročelnik Ureda gradonačelnika Miro Laco istaknuo je da digitaliziranjem gradskih poslovnih procesa, Grad Zagreb pokazuje da je spreman na implementaciju inovativnih rješenja u poslovanju. Time  se šalje poruka da jesmo i da želimo biti učinkovit servis za građane te podrška poduzetnicima, istaknuo je pročelnik Laco.

Komentari

loading...
-->