Obustava plina u Masarykovoj ulici

Facebook

U utorak 28. kolovoza od oko 8 sati zbog radova na zamjeni niskotlačnog plinovoda i kućnih priključaka, bit će obustavljena isporuka u Masarykovoj 2.

Obustava plina trajat će neprekidno od 28.8. do 31.8.2018. godine.

Vlasnicima objekata skrećemo pozornost da nakon prekida plina zatvorite zapor ispred plinomjera koji će otvoriti djelatnici Gradske plinare Zagreb prilikom puštanja plina u unutarnju plinsku instalaciju.

Planirani radovi:
1.   Umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnog priključka u zoni radova;
2.   Građevinski i strojarski radovi na izvođenju novog plinovoda i kućnog priključka;
3.   Prespajanje unutarnje plinske instalacije na novo izvedeni plinski kućni priključak;
4.   Pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, puštanje plina i
odzračivanje. Po potrebi zamjena plinomjera.

Napomene:
Troškove za prethodno navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb
Ukoliko se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost nećemo pustiti plin uz ispostavu zapisnika o nedostatku. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno tehnički osposobljenog plinoinstalatera ako je neispravna plinska instalacija, ili plinoservisera ako je neispravno plinsko trošilo (popis stručno tehnički osposobljenih plinoinstalatera – www.plinara-zagreb.hr  ili Odjel prodaje, tel. 6437-549, 6437-707, 6437-752). Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina.
Tehnička rješenja po kojima će se obavljati zamjena plinskog priključaka i izradili su naši tehničari u dogovoru s vlasnicima objekta ili predstavnicima stanara , uz poštivanje važećih propisa.

Sanacija javno-prometne površine je u obavezi Cesta, a unutar parcela sanacija je u obvezi Gradske plinare Zagreb.

Obveze korisnika plina:

Obveza predstavnika stanara (vlasnika objekta): prilikom radova pod stavkom  1., 2. i 3. potrebno je djelatnicima Gradske plinare Zagreb omogućiti ulaz u prostor gdje se nalazi glavna zaporna slavina. Radovi pod rednim brojem 1. će se izvoditi 31.7.2018., a pod 2.i 3. po usmenoj obavijesti voditelja građenja.
Obveza korisnika plina: prilikom radova pod stavkom 4. potrebno je našim djelatnicima omogući ulaz u sve stanove korisnika plina (dva dana ranije Gradska plinara Zagreb dostavit će obavijest na oglasnoj ploči ili ulaznim vratima – planirano 16.8.-22.8.2018.)

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:
–     6437-548 – Strojarski nadzor
–     6437-580 –  Građevinski nadzor
–     6437-717, 6437-644, 6437-572 – Odjel priprema rada
–     6437-687, 6437-686 – Voditelji poslova vezanih za puštanje plina u unutarnje instalacije (informacije o puštanju plina možete dobiti u terminu od 8 do 9.30 i od 12 do 14 sati).

Komentari

loading...