OBJAVLJENA JE LISTA PO ČETVRTIMA! Evo tko može dobiti novčanu pomoć zbog štete od poplava

Grad Zagreb objavio je popis onih koji imaju pravo na novčanu pomoć zbog štete od poplava.

Naime, objavljen je Prijedlog popisa fizičkih osoba po gradskim četvrtima Grada Zagreba koje ostvaruju pravo na isplatu novčane pomoći. Prigovor gradonačelniku na Prijedlog popisa može se podnijeti u roku od 8 dana od dana objave Prijedloga popisa, a o prigovoru odlučuje gradonačelnik zaključkom. Prigovor na Prijedlog popisa podnosi se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu.

Grad Zagreb je dana 18. veljače 2021. godine objavio Javni poziv za dostavu dokaza radi dodjele novčane pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica izvanrednog događaja (poplave) u Gradu Zagrebu 24. srpnja 2020., a rok za dostavu dokaza istekao je 19. ožujka 2021. godine.

Sukladno članku 5. stavku 1. Odluke o novčanoj pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica izvanrednog događaja (poplave) u Gradu Zagrebu 24. srpnja 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/21), u nastavku se objavljuje Prijedlog popisa fizičkih osoba po gradskim četvrtima Grada Zagreba koje ostvaruju pravo na isplatu novčane pomoći.

Temeljem članka 5. stavka 2. Odluke na Prijedlog popisa može se podnijeti prigovor gradonačelniku u roku od 8 dana od dana objave Prijedloga popisa, a o prigovoru odlučuje gradonačelnik zaključkom.

Prigovor na Prijedlog popisa podnosi se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu:

–  preporučenom poštom na adresu Ulica grada Vukovara 56/a, ili
– elektroničkim putem na e- mail adresu: [email protected]
– osobno u pisarnici Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, Ulica grada Vukovara
56/a, I kat Soba 105, radnim danom od 10,00 do 11,00 sati.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 01/ 6100-950, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Prijedlog popisa fizičkih osoba po gradskim četvrtima Grada Zagreba pogledajte na poveznici.

Komentari