NOVI VELIKI PROJEKT: Zagreb će dobiti novi ulaz u grad kojim će se rasteretiti nemile gužve, evo detalja

Zeljko Puhovski / CROPIX

Sljedeće godine trebala bi početi gradnja vijadukta iznad Ranžirnog kolodvora čime će Zagreb dobiti novi, južni ulaz u grad. Time će se rasteretiti čvor Buzin i velikogorička cesta na kojima se u prometnim špicama stvaraju goleme gužve. Oni koji se, naime, sada preko Buzina uključuju na obilaznicu ili silaze s nje nakon gradnje vijadukta iznad Ranžirnog kolodvora to će moći činiti na čvoru Jakuševac, piše Večernji list. 

U Hrvatskim autocestama (HAC) očekuju da će se gradnjom vijadukta 50 posto prometa s Buzina preusmjeriti na Jakuševac. A prosječni godišnji dnevni promet između ta dva čvora je čak 57.912 vozila.

Aplikacija za EU fondove HAC i Grad Zagreb krenuli su u realizaciju zajedničkog projekta koji, osim gradnje nadvožnjaka, za što je zadužen HAC, uključuje i rekonstrukciju Sarajevske ceste koja će dobiti i tramvajsku prugu, a za taj dio je zadužen je Zagreb. Realizacijom projekta tako će se poboljšati i povezanost hrvatske metropole sa zračnom lukom.

U HAC-u objašnjavaju da je nadvožnjak iznad Ranžirnog kolodvora ključan objekt za autocestu Zagreb – Sisak koja je već sagrađena, a njime će se Sarajevska cesta spojiti na čvor Jakuševac. Kako bi za tu investiciju kao jedinstvenu prometnu cjelinu dobili novac iz fondova EU, bila je potrebna zajednička aplikacija HAC-a i Grada Zagreba, a u tu su svrhu potpisali i sporazum. Procijenjena vrijednost investicije je 68 milijuna eura. Od toga se na vijadukt i spoj na Sarajevsku cestu odnosi 48 milijuna eura, a na rekonstrukciju i proširenje te prometnice 13,3 milijuna eura, dok bi gradnja tramvajske pruge stajala 6,7 milijuna eura. U HAC-u kažu da im je želja da natječaj za gradnju vijadukta raspišu početkom sljedeće godine te da radovi krenu krajem 2020.

U tijeku je, pak, natječaj za novelaciju studije isplativosti za taj projekt, koja je izrađena 2014. i ažurirana 2015. godine. Studiju je potrebno novelirati, objašnjavaju u Hrvatskim autocestama, zbog aplikacije za financiranje tog projekta iz EU fondova, a jedna je od opcija i kredit od europskih razvojnih banaka. Trenutačno se provjerava ima li mogućnosti da se taj projekt ubaci u strukturne fondove za razdoblje od 2014. do 2020. godine, iz kojih se sredstva mogu koristiti do kraja 2023. U HAC-u kažu i da su razvojne banke zainteresirane za tu investiciju, s obzirom na to da se očekuje velik promet.


Vijadukt iznad Ranžirnog kolodvora sastojat će se od dvije paralelne mostne konstrukcije s po dva traka i jednim zaustavnim trakom za svaki smjer. Te konstrukcije bit će dužine 714 i 701,9 metara bez upornjaka. Vijadukt će imati više manjih raspona zbog racionalizacije troškova gradnje.

Spoj na Sarajevsku cestu, pak, sastojat će se od brze gradske prometnice sa 2×3 kolnička traka širine po 3,25 metara i središnjeg pojasa predviđenog za tramvaj. Te dimenzije će imati i rekonstruirana Sarajevska cesta u dužini od oko 1450 metara. Servisni kolnički trak uz sjeverozapadni kolnik bit će širine 3,5 metara. Srednji pojas bit će širok osam do 11 metara, a ondje će biti tramvajska pruga i zaštitno zelenilo. Izgradit će se i obostrane pješačko-biciklističke staze širine od tri do četiri metra. Predviđena je i gradnja tramvajskog okretišta.

U Hrvatskim autocestama kažu da vijadukt može biti izgrađen za dvije i pol do tri godine, a da se cijeli projekt može realizirati etapno, odnosno da nije potrebno krenuti odjednom i s gradnjom nadvožnjaka i s proširenjem Sarajevske ceste. Usto je moguće da se nadvožnjak spoji i na postojeću cestu.

Komentari

loading...