Nova rješenja o obvezi plaćanja naknade za uređenje voda

FOTO. Zagrebački holding

Budući da su 21.12.2017. stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, prema uputi Hrvatskih voda, u čije ime GSKG d.o.o. obavlja poslove ažuriranja podataka i naplatu naknade za uređenje voda, svim obveznicima su izdana nova rješenja o obvezi plaćanja te naknade.

Rješenja se dostavljaju preporučeno s povratnicom, a datum primjene je od 1.1.2018.g.

U obračunskom dijelu za obveznike ništa se nije promijenilo jer se primjenjuje važeća Uredba o obračunu o visini naknade za uređenje voda te iznosi za uplatu ostaju isti kao i do sada.

Rješenja se dostavljaju posebno, a uplatnice je potrebno uplaćivati dinamikom kako budu dostavljene obvezniku i ne treba ništa posebno plaćati, a iznosi su vidljivi na jedinstvenoj uplatnici Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Komentari