Nova prometnica bi uskoro trebala spojiti dva naselja na istoku grada

Foto: Marko Todorov / CROPIX

U planu je izgradnja spojne ceste između naselja Jelkovec i Novi Jelkovec za što je izabran i izvođač idejnog projekta, piše portal Sesvete danas.

Dva naselja, Jelkovec i Novi Jelkovec trebali bi biti spojeni prometnicom od postojećih ulica Ljudevita Posavskog u Novom Jelkovcu do raskrižja Savske ceste i Slavonske avenije u Jelkovcu.

U tu je svrhu na javnom natječaju odabran izvođač idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole. Za izrađivača je izabrana tvrtka Keops-projekt iz Zagreba, a iznos projekta je 43.500,00 kuna.

Za sad je teško govoriti o datumu početka i završetka radova, no neslužbeno, ova bi prometnica mogla biti izgrađena u 2021. godini.

Još je puno planova, za sada na razini ucrtanih ruta u mapama, pa će tako, jednog dana biti izgrađena nova prometnica koja će većim dijelom zaobići današnji Jelkovec i spojiti se na Industrijsku cestu, Novi Jelkovec će također biti spojen s tom cestom na Rimski put, a u planu je i spajanje ulica 144. brigade i Savske.

U katastarske mape ucrtano je i 6 prometnica koje će biti izgrađene na prostoru između sadašnjeg naselja Novi Jelkovec i Industrijske ceste, a to je prostor na kojem sada nema gotovo ničega osim šume i niskog raslinja. U budućnosti tu će vjerojatno biti izgrađeno niz stambenih građevina no to su već planovi za dalju budućnost.

Komentari