NIKŠA BOŽIĆ Tko je novi ravnatelj Ureda za prostorno planiranje grada? Iskusni urbanist i veliki kritičar Bandićevog GUP-a

Nikša Božić, novi ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Zagreba, foto: Screeenshot N1

Dogradonačelnik Luka Korlaet najavio je da će funkciju ravnatelja Ureda za prostorno planiranje Grada Zagrba obnašati Nikša Božić.

“Radi se o arhitektu i urbanistu Nikši Božiću, sa dvadeset godina iskustva u urbanom planiranju, a osim projektantskog rada radio je na Arhitektonskom fakultetu”, najavio je Korlaet.

No, tko je Nikša Božić?

Djelatnost Zavoda za prostorno planiranje je izrada i praćenje provedbe prostornih planova Zagreba i to prema zagrebačkom i sesvetskom GUP-u, te izrada pripadajućih izvješća. Dakle, riječ je o vrlo važnom Zavodu koji će ako je suditi prema najavama gradonačelnika imati jako puno posla idućih mjeseci. Naime, osim što je uređena pješačka zona u Staroj Vlaškoj u najavi je i proširenje takvih zona diljem Zagreba.

Nikša Božić, novi ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Zagreba, foto: Screeenshot N1

Nikša Božić dakle bit će ravnatelj Zavoda koji će biti zadužen za budući izgled glavnog grada, a on osim što je diplomirani arhitekt, bio je dio APE arhitektonskog ureda u kojem je vodio izradu dokumenata prostornog uređenja te studija i analiza iz područja prostornog uređenja.

Taj studio izradio je urbanističke ili prostorne planove među ostalima u gradu Hvaru, Pazinu, Stari Gradu, Balama, Bjelovaru, Mariji Bistrici, Dugom Selu, Glini, Gospiću i  Baškoj Vodi.

Kritičar politika GUP-a

Osim toga, bio je i veliki kritičar GUP-a tadašnjeg gradonačelnika Milana Bandića kada je rekao: “političari su u plan pokušali ugurati izmjene, odnosno prenamjenu za preko 500.000 m2 prostora. Uglavnom se predlažu prenamjene u namjene na kojima se omogućuje građenje. Političari predlažu i prihvaćanje pojedinih zahtjeva koje su stručni izrađivači već odbili na dvije javne rasprave koje su održane u sklopu izrade izmjena i dopuna GUP-a. Svaki odbijeni zahtjev stručno je obrazložen”, rekao je Božić tada za Index.

Naime, tada 2020. godine veliki su se prijepori vodili oko budućeg Generalnog urbanističkog plana koji je na noge dignuo oporbu, ali i stručnjake i građane. Naime, izmjene GUP-a, tvrdio je Božić, radile su se isključivo prema privatnom interes: smanjivale su se zelene površine, vodila se rasprava o uklanjanju hipodroma, ali i o budućnosti Velesajma. Govorio je tada Božić da je Zagreb postao taoc privatnih interesa:

“U GUP-u su se mijenjale odredbe i grafički dijelovi plana isključivo prema zahtjevima privatnih korisnika. Oni su sasvim legitimni, ali problem je kada postanu jedini i nitko više ne štiti javni interes. Imamo atake na javne prostore, imamo smanjivanje zelenih površina, imamo situaciju oko hipodroma i velesajma koja se pojavila mimo svih stručnih pravila i bez stručnih podloga”, pojasnio je Božić za N1.

Obnova Banije

Pitali su Božića i o obnovi Banije nakon potresa za koju tvrdi da se nikako ne smije vratiti na stanje od prije.

“Kad se dogodio potres, ja sam rekao da Baniju ne treba obnavljati, ne na stanje od 27. prosinca. Njoj treba preobrazba, revitalizacija. Ono što smo tamo imali prije potresa je sramotno za državu, za zajednicu. Sada kad je priroda već podvukla crtu, trebali bismo se pitati kako dalje pristupiti pametno”, kazao je Božić za RTL.

Komentari