Nije ih izvijestio da im je kandidat odbijen za imenovanje dekana, a sada se vadi na nepoštivanje pravila, spornu odluku Damira Borasa podržao i Senat

FOTO: vijesti.hrt.hr

Ranije smo pisali o tome kako je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta krajem veljače izabralo, velikom većinom glasova, Nevena Jovanovića za mjesto dekana Filozofskog fakulteta, no rektor Sveučilišta u Zagrebu, Damir Boras, to imenovanje nije potvrdio. Najgore od svega, na njegov program nije se ni oglasio već je podmuklo na dnevni red sljedeće sjednice Senata stavio i Odluku o uskrati suglasnosti na prijedlog programa rada predloženika za dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Nevena Jovanovića.

Na elektroničkoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu, 49 članova Senata priklonilo se Borasovoj uskrati suglasnosti, šest članova bilo je suzdržano, dok je 12 članova Senata glasalo protiv uskrate suglasnosti Jovanovićevom programu.

Sporna je i činjenica da se sjednica Senata, na kojoj je srušen program predloženika za novoga dekana Filozofskog fakulteta, odvila bez rasprave uživo, a bilo je moguće tek poslati primjedbe na predložene točke dnevnoga reda.

Kako bi popravio situaciju, rektor Boras, dan prije sjednice, u materijale za Senat uvrstio je opširno obrazloženje o tome zašto predlaže uskratu suglasnosti na program profesora Jovanovića.
Obrazloženje je napisano na 11 stranica, a počinje zamjerkom aktualnoj dekanici Vesni Vlahović-Štetić što je za program predloženika Jovanovića poslala i Senatu i rektoru. Takvo je djelovanje u opreci sa Statutom Sveučilišta, jer program rada predloženika za dekana šalje se prvo njemu samome, koji daje potom daje prethodno mišljenje Senatu.
Sporan je, tvrdi Boras i jezik kojim je program napisan, odnosno, Jovanović u svom programu “ne koristi formalne zakonom i podzakonskim propisima predviđene pojmove koji označavaju javnu službu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj”. Zamjera mu i što smatra kako je aktualna uprava, na čelu s Vlahović-Štetić, u posljednje tri godine “pomogla našoj ustanovi da se samoorganizira, da sama sebi odredi granice koje joj daju oblik i snagu (statut, interni propisi i pravila, radna tijela i uredi) da sama sebi odredi kamo želi ići i doći (strategija i operativni plan njezina provođenja)”, piše Telegram.
Rušenjem programa profesora kojeg je sam Filozofski predložio za svog novog dekana, cijeli se postupak vraća na početak pa sada fakultet mora ponoviti proceduru izbora, no ako se novi dekan ne izabere do isteka mandata aktualne dekanice (kraj rujna), Fakultet mora Senatu i rektoru predložiti vršitelja dužnosti dekana, koji može biti imenovan samo uz suglasnost rektora.

Komentari