NEMA ŠALE SA ČISTOĆOM: Ako biootpad ne bude pravilno odložen, neće prazniti kante!

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako stoji na stranici Holdinga, tijekom dana organiziran je odvoz plastike, metala i biootpada, a upravo ovaj potonji, čini se, Čistoći stvara najviše problema.

“U zadnje vrijeme primijetili smo veće količine raznog nepripadajućeg otpada u smeđim spremnicima za biootpad. Ovim putem pozivamo na pravilno odvajanje otpada te molimo da se u smeđe spremnike odlaže samo ona vrsta otpada koja je propisana. Ukoliko se utvrdi kako u spremniku nije odložen isključivo propisani biootpad, usluga pražnjenja neće biti pružena”, istaknuli su, ali i podsjetili kakav je otpad potrebno odvajati u smeđe kante.

“U smeđe spremnike, svoj sav biootpad odlažite u biorazgradive vrećice, papirnate vrećice ili ga omotajte u papir, također možete biootpad odložiti direktno u spremnik”, istaknuli su pa naveli popis vrsta otpada koje se odlažu u smeđi spremnik.

Što se smije?

U smeđe spremnike treba odlagati: kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) , vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.), male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).

U smeđe spremnike ne smije se odlagati: ostaci termički obrađene hrane; meso, riba, kosti, koža; mliječni proizvodi, ulja i masti; pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad, obojeni i lakirani drveni otpad, odjeća, cigarete i dr.

Istaknuli su naposljetku i kako podružnica Čistoća kontinuirano dijeli vrećice za odvojeno skupljanje otpadne plastične i metalne ambalaže svima te za odlaganje biootpada zajednicama korisnika u višestambenim objektima. Dijeli se količina vrećica za godišnje razdoblje. Korisnici koji žive u obiteljskim kućama dobivaju 26 žutih vrećica za odvojeno skupljanje plastične i metalne ambalaže od 60 litara i 13 žutih vrećica od 120 litara, a zajednice korisnika dobivaju 26 žutih vrećice za odvojeno skupljanje plastične i metalne ambalaže od 60 litara te 104 biorazgradive smeđe vrećice za odlaganje biootpada od 10 litara. Vrećice dostavljaju djelatnici podružnice Čistoća, zaključili su.

Komentari