Natječaj MORH-a: Upisi kadeta i osposobljavanje za rad doktora medicine

hr.wikipedia.org

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je javni natječaj za prijam u kadetsku službu i javni natječaj za prijam kandidata za osposobljavanje doktora medicine za časnike zdravstvene službe.

Upisna kvota za sada omogućava upis za 40 kandidata/kinja na prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija vojnog vođenja i upravljanja Sveučilišta u Zagrebu, a rok za podnošenje prijava je 11. kolovoza 2018. godine.

Također, temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam kandidata/kinja za osposobljavanje doktora medicine za časnike/ce zdravstvene službe Ministarstvo obrane RH prima četrnaest kandidata/kinja.

Uvjet za prijam je završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, zvanje doktor medicine i specijalist grane medicine, sukladno članku 43. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18). Uz to, kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. i 34. a Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18), navodi se u priopćenju MORH-a.


Komentari

loading...