NAŠA PRIČA U SLIKAMA: Kreativni i raznoliki dječji radovi učenika i predškolaca

Screesnshot: Centar za autizam

Autori izložbe su djeca iz Centra za autizam. 

U Hrvatskom školskom muzeju otvorena je izložba Naša priča u slikama” Centra za autizam koja vas mora oduševiti raznolikošću i kreativnošću radova njihovih učenika i predškolaca!

Autizam je kompleksan razvojni poremećaj koji se manifestira u ranom djetinjstvu i traje cijeli život. Centar za autizam osnovan je prije 32 godine i jedinstvena je ustanova u Hrvatskoj jer razvija niz programa i usluga. Provodi posebne, stručne i primjerene programe i postupke za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi s poremećajima iz autističnog spektra i za odrasle osobe s autizmom.

Komentari