Nakon potresnog slučaja vršnjačkog nasilja u Zagrebu, pravobraniteljica za djecu otkrila nam je što je ključno da se to ne ponovi!

Helenca Pirnat Dragičević (Screenshot N1)

Nakon što smo objavili potresan slučaj vršnjačkog nasilja u Zagrebu, za komentar smo zamolili pravobraniteljicu za djecu Helencu Pirnat Dragičević.

Podsjetimo, u razgovoru s jednom majkom iz Zagreba (podaci poznati redakciji) doznali smo da je njezin osmogodišnji sin završio s teškim ozljedama nakon igre s vršnjacima početkom svibnja ove godine. Ispričala nam je da su dječaka vršnjaci ozlijedili na igralištu povlačivši uže zbog čega se on više ne usudi ići u školu. Zaprimljenu prijavu incidenta potvrdili su iz Policijske uprave zagrebačke, no detalje nisu otkrili jer je i dalje u tijeku iskraga.

Mogu li se ovakvi slučajevi spriječiti i što roditelji, kao i škola trebaju činiti upitali smo pravobraniteljicu Pirnat Dragičević.

Škola treba biti svjesna svoje odgojne uloge

“Konkretni slučaj ne mogu komentirati. No, neovisno o tom slučaju, naglasila bih nužnost unapređivanja prevencije nasilja u školama. Najvažnija i sveobuhvatna preventivna aktivnost škole je omogućavanje sigurnog ozračja za svu djecu, s jasnim stavom prema nasilju kao neprihvatljivoj pojavi za koju će uvijek uslijediti očekivane posljedice. Također je nužno izgrađivati suradničke i podržavajuće odnose među učenicima i djelatnicima škole, kao i suradnju s roditeljima”, poručuje pravobraniteljica i naglašava da škola ima važnu ulogu i van nastave.

“Važno je da svaka škola bude svjesna svoje odgojne uloge te da bude uključena u živote svojih učenika i kada nisu u školi. Stoga se djelatnici škole moraju baviti i nasiljem među učenicima koje se dogodilo izvan školske zgrade, pa i onim na internetu i društvenim mrežama, a sustav odgoja i obrazovanja treba im pružiti stručnu podršku i osnažiti ih kako bi se znali i mogli nositi sa složenim problemima s kojima se nužno susreću u radu s učenicima”, objašnjava.

Posljedica nasilja mogu biti dugotrajne

Na pitanje što roditelji trebaju učiniti, odgovara:

“Posljedice vršnjačkog nasilja mogu biti dugotrajne i teške, zato je iznimno važno osnaživati djecu da nasilje prijave odrasloj osobi u koju imaju povjerenja. Odrasli su dužni dijete zaštititi od nasilja te mu pružiti potrebnu podršku i pomoć, a s počiniteljima nasilja raditi na razvijanju empatije, preuzimanju odgovornosti i učenju učinkovitijih obrazaca ponašanja. Ako je dijete doživjelo nasilje vršnjaka u školi, roditelj o tome treba obavijestiti razrednika, a po potrebi i stručnjake u stručnoj službi škole, koji će ispitati događaj i utvrditi je li riječ o sukobu vršnjaka ili vršnjačkom nasilju, te u skladu s time dalje postupati. Nakon što dijete i roditelj obave razgovor s razrednikom i djelatnicima stručne službe, djelatnici škole trebaju procijeniti koje će korake dalje poduzeti, ovisno o tome je li riječ o sukobu među djecom, kojemu se pristupa stručnim i preventivnim intervencijama ili je riječ o nasilju koje, osim stručnog rada, zahtijeva i primjenu propisa u sustavu odgoja i obrazovanja i izvješćivanje drugih tijela”, kaže Prinat Dragičević.

Slučaj nikako ne bi trebali rješavati bez institucija

“Ni u kojem slučaju roditelji ne bi trebali međusobno sami rješavati sukobe i nasilje među djecom jer oni, zbog subjektivnosti i emocionalne uključenosti, nerijetko ne mogu sagledati objektivnu sliku ni prava i interese sve uključene djece, a poneki roditelji mogu reagirati i neprimjereno i nasilno. Stoga je u takvoj situaciji nužno komunikaciju prepustiti djelatnicima škole, koji bi trebali znati kako postupiti u interesu sve uključene djece. Pri tome je važno da svako uključeno dijete dobije profesionalnu pomoć i podršku koja mu je potrebna”, ističe pravobraniteljica.

Djeca koja su počinila nasilje trebaju preuzeti odgovornost

Na samom kraju otkrila je što je ključno za sprječavanje daljnjeg nasilja:

“U slučajevima vršnjačkoga nasilja škole su dužne poštovati protokole o postupanju u slučajevima nasilja i poduzeti aktivnosti u skladu s propisima, ali pritom je jednako važno voditi računa o najboljem interesu svakog uključenog djeteta. Nije dovoljno administrativno primijeniti propise i procedure, a zanemariti interese i glas djeteta koje je doživjelo nasilje i koje može biti dodatno povrijeđeno formaliziranim postupanjem škole. Ne smije se zanemariti ni obvezu da se djecu koja su počinila nasilje usmjeri preuzimanju i razvijanju odgovornosti, što je ključno za sprečavanje daljnjeg nasilja i uspostavljanje mira među djecom”, zaključuje pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević.

Komentari