Na Gradskoj skupštini izmijenila se Odluka o najmu stana pa bi se u gradske stanove uskoro mogli useliti prvi stanari, evo što su još odlučili

Snimio: Bruno Konjevic / CROPIX

Na Gradskoj skupštini prihvaćen je niz prijedloga mjera za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom i potresom između kojih se izmijenila i Odluka o najmu stanova, a kojom se uređuje davanje stana u najam, izvan liste reda prvenstva, onim vlasnicima i zaštićenim najmoprimcima čiji su stanovi ili kuće stradali u potresu. U najmu mogu biti sve do završetka obnove, uz obvezu plaćanja zaštićene najamnine i svih ostalih troškova stanovanja.

Ta  odluka vrijedi za one vlasnike ili zaštićene najmoprimce koji su imali prijavljeno prebivalište u vrijeme potresa na adresi koja je, sukladno mišljenju statičara, utvrđena neuporabljivom za stanovanje, a kako bi ostvarili pravo na korištenje, moraju ispuniti uvjet da u vlasništvu nemaju drugi stan ili kuću na području Zagreba te se nalaze u iznimno teškom socijalno-zdravstvenom položaju.

Stanove će u najam moći dobiti na prijedlog Povjerenstva uz obrazloženo mišljenje Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom odnosno Gradskog ureda za branitelje, stoji u obrazloženju odluke.

Prihvaćena je i odluka da se komunalna naknada ne plaća za stambeni i/ili poslovni prostor koji se ne koristi jer je stručnjak za brzu procjenu oštećenja utvrdio da je zbog više sile, u ovom slučaju potresa, taj prostor neuporabljiv ili privremeno neuporabljiv, a komunalna naknada neće se plaćati od dana potresa, sve dok traju okolnosti, najdulje šest mjeseci od nastanka okolnosti.

Uz to, kako se i najavljivalo i poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada oslobođeni su plaćanja zakupnine na kojoj Grad mjesečno uprihodi više od 175.000 kuna, a trgovačka društva u vlasništvu Grada kojima je odlukom Stožera civilne zaštite obustavljen rad, iznimno se oslobađaju obveze plaćanja komunalne naknade.

Oslobađaju se plaćanja zakupnine odnosno naknade za korištenje javne površine i poduzetnici zakupnici odnosno korisnici javnih površina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i privremenih građevina, a korisnicima kojima je na korištenje dana javna površina za organiziranje manifestacije, a manifestacija nije održana zbog koronavirusa, vratit će se uplaćene naknade.

Zastupnici su na sjednici prihvatili prijedlog da do opoziva Vladine odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, roditelji/skrbnici djece, korisnici usluga predškolskih ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb oslobode plaćanja iznosa redovitih programa, a Vlada je danas donijela odluku kojom su postavljeni uvjeti za početak normalizacije nastave od ponedjeljka, 11. svibnja.

Sjednica Skupštine nastavlja se 14. svibnja, a na ovoj 33. sjednici, zastupnici s obradili šest od ukupno 19 točaka koliko ih je na dnevnom redu.

Komentari