MORH OTVORIO NATJEČAJ! Zapošljavaju 14 osoba, pogledajte koje kandidate traže

Foto: MORH / M. Čobanović

MORH je u srijedu priopćio da je raspisan javni natječaj za prijam 14 kandidatkinja i kandidata za časnike zdravstvene službe.

Riječ je o 11 doktora medicine ili specijalista medicine s mjestom rada na teritoriju Republike Hrvatske, dva doktora veterinarske medicine s mjestom rada u Kninu i Zagrebu te jednom stručnom prvostupniku sestrinstva s mjestom rada u Vinkovcima.

Za radna mjesta doktora veterinarske medicine prednost pod jednakim uvjetima imaju kandidati s vozačkom dozvolom B kategorije.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona. Neće biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona, a kandidati ne mogu biti stariji od 30 godina.

Uz obavezno vlastoručno potpisanu prijavu zainteresirani kandidati moraju priložiti životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske i dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koji ne smije biti stariji od šest mjeseci

Prije osposobljavanja, kandidati će proći posebni postupak tijekom kojeg će se isključivati kandidatkinje i kandidati koji ne ispunjavaju neke od uvjeta.

Iz MORH-a ističu i da će kandidati koji nisu završili program dragovoljnoga vojnog osposobljavanja u listopadu biti upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje.

Odabrani kandidati za časnike u studenome će proći na temeljnu časničku izobrazbu u sklopu koje će učiti opća temeljna vojno-stručna znanja te sposobnosti i vještine potrebne za obnašanje prve časničke/zapovjedne dužnosti. Nakon toga će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dobit će prvi časnički čin i biti raspoređeni na časničku dužnost u postrojbama Oružanih snaga RH.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti i pozivom na brojeve 01 / 3784-636 i 3784-814.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Komentari