MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA MIGRACIJE: Pružena pomoć migrantima putem projekta odgovora na krizu u Hrvatskoj

Facebook / Ilustracija

Pomoć za migrante kroz projekt odgovora na krizu u Hrvatskoj.

U okviru projekta ‘IOM migranti i izbjeglice u Hrvatskoj’ koji je financirala Razvojna banka Vijeća Europe (CEB) putem darovnice svog Fonda za migrante i izbjeglice (Migrant and Refugee Fund, MRF), Međunarodna organizacija za migracije (IOM) pružila je podršku RH u odgovoru na migrantsku krizu te nužnu pomoć i zaštitu migrantima i izbjeglicama.

Aktivnosti IOM-a vezane uz migrantsku krizu odvijale su se od otvaranja tzv. balkanske sredinom rujna 2015. do 31. kolovoza 2016. Tijekom navedenog razdoblja, IOM je pomogao u opremanju Zimskog prihvatno tranzitnog centra u Slavonskom Brodu nabavom 20 stambenih kontejnera, osigurao je najam za šator površine 2.500 m2 te obavio više od 3.500 intervjua s migrantima, nabavio 130 setova za renoviranje kupaonica u Prihvatilištu za tražitelje azila te je održao 180 jezičnih i kulturno-orijentacijskih radionica.

Pri obavljanju aktivnosti posebno se vodilo računa o zaštiti ranjivih skupina migranata i izbjeglica, odnosno žena s djecom, starijih osoba i osoba s invaliditetom.

Ovaj projekt je pridonio boljem razumijevanju potreba migranata te pružio podršku usklađenom postupanju državnih i humanitarnih aktera u pružanju adekvatne pomoći migrantima i izbjeglicama:


“IOM je počeo održavati jezične radionice engleskog i hrvatskog jezika. S nama je bila stručna učiteljica sa svim potrebnim knjigama, skriptama i video materijalima za poduku svih. Osim učiteljice pomagali su i prevoditelji za sva tri glavna jezika – perzijski, arapski i urdu. Moj je engleski sada bolji, a mogu koristiti i jednostavne rečenice na hrvatskom”, tražitelj međunarodne zaštite (Prihvatilište za tražitelje azila u Zagrebu).

Cilj ovog projekta u vrijednosti od 765.000 EUR bio je pružiti nužnu pomoć i zaštitu pridošlim migrantima i izbjeglicama, odnosno onima koji su bili u tranzitu i zadržali se na državnom prostoru Republike Hrvatske.

Projekt se odvijao kroz tri komponente, koje su se prilagođavale promijenjenim okolnostima na terenu:

  • pružanje pravovremene i djelotvorne pomoći migrantima i izbjeglicama nabavom i distribucijom neprehrambenih artikala, kriznog smještaja i artikala za poboljšanje uvjeta života i stanovanja
  • unaprjeđenje predvidljivosti migracijskih tijekova temeljem Matrice za praćenje mobilnosti (Mobility Tracking Matrix), jačanje kapaciteta migranata i rane integracijske aktivnosti putem jezičnih i kulturno-orijentacijskih radionica
  • jačanje svijesti migranata i izbjeglica o pravima, dostupnim uslugama i infrastrukturi putem aktivnosti informiranja migranata.

Budući da će migranti i izbjeglice koji su se zadržali u Republici Hrvatskoj i dalje imati potrebe koje treba zadovoljiti, IOM će nastaviti aktivno tražiti prilike za pružanje humane i dostojanstvene pomoći i zaštite migrantima i izbjeglicama na korist svima.

Komentari

loading...