KRUŽNA EKONOMIJA Grad želi građevinski otpad od obnove koristiti za popravljanje kolnika, sanaciju klizišta i uređenje gradilišta

Reciklažno dvorište u Klari (foto: zagreb.hr)

Grad Zagreb je u Javno savjetovanje poslao Nacrt prijedloga Provedbenog programa mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom nastalim u postupku obnove zgrada otešećnih potresom. Ukratko, prijedlog dokumenta što će Grad učiniti s otpadom nastalim tijekom obnove.

Za početak, prema prijedlogu otpad će se skladištiti na prethodno utvrđenim lokacijama u Resniku i na Žitnjaku, a privremenim skladištem upravljat će gradsko poduzeće Čistoća. Nadalje, u Javnom savjetovanju za ovaj Prijedlog, navodi se i kako će se prilikom zbrinjavanja otpada primjieniti kružna ekonomija odnosno – stvaranje otpada svodit će se na najmanju moguću mjeru. 

To pak znači, kako je navedeno u dokumentu, da materijal od uklanjanja građevina oštećenih potresom ima uporabnu vrijednost i ne smatra  se otpadom.

Grad plaća uklanjanje, ali i zadržava materijal

Reciklažno dvorište na Čulinečkoj cesti (foto.: Zagreb.hr)

Također, vrlo zanimljivo navodi se i kako se obrađeni materijal može koristiti i za uređenje lokacije privremenog skladišta ili izvan njega na cijelom području Grada Zagreba bez ograničenja, i to za uređenje gradilišta, popravljanje kolnika (šumskih putova i slično), nasipavanje temelja građevina, izgradnju kolektorskih sustava, sanaciju klizišta ili u druge svrhe.

Drobilice u akciji!

Također, ako prođe Javno savjetovanje Prijedlog će sadržavati i jedan uvjet.

Taj je da će svaki vlasnik ili suvlasnik objekta koji se uklanja ili obnavlja na teret sredstava državnog proračuna  ili proračuna Grada Zagreba biti dužan ovjerenom izjavom odreći se prava na naknadu za materijal od uklanjanja ili sanacije objekta.

Grad će građevinski otpad obrađivati pomoću dva mobilna uređaja za drobljenje građevnog materijala uz korištenje separatora materijala. Taj izdvojeni otpad predat će ovlaštenim osobama na daljnju obradu, stoji u Nacrtu prijedloga u Javnom savjetovanju.

Komentari