KAOS NA FILOZOFSKOM: Obnašatelji dužnosti dekana i prodekana naprasno napustili sjednicu

Facebook

Kriza na Filozofskom danas je trebala biti okonačana.

Današnja sjednica Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja je trebala okončati višemjesečnu krizu upravljanja ovom akademskom ustanovom, završila je nepredviđeno jer su obnašatelj dužnosti dekana i obnašatelji dužnosti prodekana napustili sjednicu odmah pošto dekanov prijedlog dnevnog reda nije prihvaćen (od 91 člana vijeća, 52 je bilo protiv, 6 je bilo suzdržanih).

Glasanju, do kojeg je došlo oko 13 sati (sjednica je počela u 11:15), prethodila je rasprava o alternativnom prijedlogu dnevnog reda. U tom su alternativnom prijedlogu članovi Vijeća FF predložili da sjednica počne – umjesto izborima u zvanja – sljedećim četirima točkama: konstituiranjem vijeća (zbog izmjene dijela članova), pokretanjem postupka izbora dekana, verificiranjem obnašatelja dužnosti prodekana (koje je, suprotno statutarnim odredbama, postavio Senat sveučilišta umjesto Vijeća fakulteta), te raspravom o povjerenju predstavnicima Fakulteta u Senatu Sveučilišta.

Pošto, nakon rasprave i demokratskog izjašnjavanja, prijedlog o. d. dekana nije prihvaćen, privremena uprava, umjesto da na glasanje stavi alternativni prijedlog, ustala je i napustila sjednicu, bez obzira na opće neodobravanje članova fakultetskog vijeća.


Ovaj je ružan događaj pokazao da, usprkos neprestanom pozivanju na demokraciju, privremena uprava Filozofskog fakulteta nema želje poštivati volju većine; nema želje steći povjerenje onih kojima upravlja; naposljetku, usprkos pozivanju na stotine sudbina onih o čijem se napredovanju i zapošljavanju trebalo danas raspravljati, privremena uprava ne želi omogućiti Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu da normalno funkcionira.

Pokazalo se da se nametnuta privremena uprava bezobzirno igra ljudskim sudbinama i radnim mjestima, demokracijom i vladavinom zakona. Nametnuta se uprava ovim činom definitivno stavila u službu privatnih interesa, istih onih koji klijentelizmom truju i razdiru Sveučilište u Zagrebu, izlažući riziku ugled i vjerodostojnost ove ustanove.

Vijeće Filozofskog fakulteta smatra da je ovakvim prekidom sjednice ugrožen sam demokratski ustroj akademske zajednice. Očito je došao čas kada ovakav ustroj treba braniti. To je borba na koju smo spremni.

Komentari