Kako je profesor s PMF-a iza kojeg je 39 generacija postao saborski zastupnik!

Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Na listi Možemo! u parlament je ušao i Damir Bakić.

Kao treći na listi Možemo! u 1. izbornoj jedinici, u novi saziv Hrvatskoga sabora ušao je Damir Bakić, redoviti profesor s Matematičkog odsjeka zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Kako danas kaže za Telegram, osvojeni mandat mu je iznenađenje i nije ga očekivao pa je na pitanje kako se osjeća odgovorio – “zbunjeno”.

Široj je javnosti Bakić postao poznat krajem 2017., kada se kandidirao na izborima za rektora Sveučilišta u Zagrebu, izazvavši time aktualnog rektora i imenjaka, Damira Borasa. Tada se Bakić zalagao za otvorenije, transparentnije i progresivnije Sveučilište, kritizirajući dotadašnji način upravljanja i odlučivanja na Sveučilištu i nudeći drukčiji pristup. Senat Sveučilišta premoćno se, pak, odlučio za Borasa; a Bakić je pritom uspio prikupiti tek 15 glasova članova Senata, od njih ukupno 70.

U kampanji koja je prethodila jučerašnjim izborima, Bakić je često istupao o temama znanosti i (visokog) obrazovanja, a komentirao je i mirovinski sustav. Manje poznat podatak je da je Bakić 1999. bio član povjerenstva za pripremu mirovinske reforme i u okviru rada u tom povjerenstvu, napisao je više stručnih elaborata o raznim aspektima izračuna mirovina kao i o novom sustavu mirovinskog osiguranja u cjelini.

Osim na preddiplomskoj i diplomskoj razini matematike, gdje predaje Linearnu algebru, kao jedan od temeljnih predmeta, predaje i studentima poslijediplomskog specijalističkog studija Aktuarske matematike gdje uče matematiku osiguranja i bave se specifičnim osiguranjima, od životnog, preko zdravstvenog, mirovinskog, a napisao je tri sveučilišna udžbenika, mentorirao devet doktorskih disertacija, član je Hrvatskog matematičkog društva i Hrvatskog aktuarskog društva. Kao Fulbrightov stipendist proveo je akademsku 2003./2004. godinu na Washington University u St. Louisu u SAD-u.


Mentor na diplomskom, magistarskom (1985.) i doktorskom radu (1990.) bio profesor Hrvoje Kraljević, također s Matematičkog odsjeka PMF-a, ujedno i bivši ministar obrazovanja.

Bakić ove godine puni 39 godina na PMF-u ili, kako on kaže, “39 godina službe na fakultetu, što znači 39 generacija”. Još se 1981. zaposlio kao asistent, a “supstancijalno važnima” u radnome vijeku, Telegramu ističe nagrade Brdo, koje studenti dodjeljuju najboljim nastavnicima, a koje je on osvojio u više navrata. “Najviše što sam u životu na poslu postigao i na što sam najponosniji, upravo je taj odnos s fakultetom, s nastavom, sa studentima i sa Sveučilištem. Tim sam pozivom zadužen, kao i povjerenjem koje s njime dolazi”, govori profesor Bakić.

S pogledom prema saborskom mandatu i prema nastavi na fakultetu, kaže kako nipošto ne želi napustiti predavanja. “Ako postoji mogućnost, volio bih nastaviti predavati na fakultetu”, ističe. Što se tiče tema kojima će se baviti u Saboru, kaže da svi iz Možemo! kane vrlo angažirano sudjelovati u svim raspravama. “Spletom okolnosti znam o mirovinskim sustavima, tu je svakako i obrazovanje, ali bit ćemo maksimalno angažirani u svakoj od tema”, kaže profesor.

Telegram je saznao i kako se našao u priči oko Zagreb je naš i Možemo!. Stvarni pokretač, kaže, bila je njegova supruga, kroz borbu za park na Savici, gdje i sami stanuju. “Borba na Savici prethodila je osnivanju Zagreb je naš i tu sam upoznao taj krug ljudi”, prisjeća se Bakić. Slično kao i sa Zagreb je naš, od početka je bio uključen u Inicijativni odbor platforme Možemo!, a oko angažmana u ovim platformama, Bakić ne skriva enorman entuzijazam.

“Moj motiv, drive, entuzijazam proizlaze iz ljudi u kojima sam vidio iskrenost i autentičnu poziciju, s idejom zalaganja za javno dobro, a ne za neke privatne interese. Taj entuzijazam u mome slučaju u principu ide do granice ljudskog povjerenja”, zaključuje novi saborski zastupnik.

Komentari

loading...