Kajzerčani za zelenilo u kvartu: ‘Obustavite prodaju zemljišnih parcela u vlasništvu Grada’

Wikipedia

Pokrenula se peticija da se sačuva preostalo zelenilo na Kajzerici. Inicijatori žele da se obustavi prodaja preostalih zemljišnih parcela u vlasništvu Grada Zagreba na pojedinim lokacijama.

“Upućujemo zahtjev stanovnika Kajzerice za očuvanjem preostalih, neizgrađenih gradskih parcela u naselju Kajzerica i njihovim uređenjem u zelene površine. Stanovnici Kajzerice svakodnevno svjedoče problemima vezanim uz stambenu preizgrađenost naselja, kao što su minimalna udaljenost između stambenih objekata, neadekvatne prometnice, nedostatak pločnika, nedostatak zelenih površina.

S obzirom na životne ugroze koje proživljavamo u posljednje vrijeme (COVID-19 pandemija, potres) i na sve lošiju kvalitetu zraka, smatramo da je od životne važnosti očuvati i urediti što više zelenih površina (prostor za evakuaciju, čist zrak, utjecaj zelenih površina na kvalitetu življenja).

Stoga zahtijevamo od svih gradskih ureda i službi da poduzmu sve moguće radnje iz djelokruga svoje nadležnosti kako bi se odmah obustavila prodaja bilo koje od preostalih zemljišnih parcela u vlasništvu Grada Zagreba na području Katastarske općine Klara, na području omeđenog Ulicama Ž. Dolinara – R. Cimermana – Rogićeva.

ZAHTIJEVAMO:

Da se odmah obustavi prodaja katastarskih čestica 326, 386, 183/44, Katastarske općine Klara.

Da se čim prije, a najkasnije u proljeće 2021. godine, te katastarske čestice (326, 386 i 183/44), uz minimalna ulaganja preurede u koristive zelene površine, uz sadnju drveća i zelenog raslinja.

Prodaja preostalih gradskih površina u naselju Kajzerica, izravno je protivna osnovnim životnim interesima stanovnika Kajzerice, kao i strategijskom interesu Grada Zagreba na svom putu za titulu Europske zelene prijestolnice.

Spremni smo boriti se svim sredstvima za očuvanje preostalih zelenih površina na NAŠOJ Kajzerici”, stoji u peticiji.

Potpisalo ju je zasad više od 50 ljudi. Detalje možete pogledati ovdje.

Komentari