Jesu li Škorine optužbe utemeljene? Vladin ured objasnio financiranje udruga, otkrio i izvore informacija

Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Nakon učestalih istupa kandidata za gradonačelnika Zagreba, Miroslava Škore o navodno netransparentnom dodjeljivanju sredstava civilnim udrugama, oglasili su se i iz Ureda za udruge RH.

Ravnateljica ureda, Helena Beus, za Jutarnji list govori kako se udruge financiraju na temelju projekata koje dobiju na javnim natječajima. Potvrđuje kako se provedba tih istih projekata kontrolira, a da su javno dostupni podaci o radu udruga.

Pojašnjava i kako se sredstva dodjeljuju na temelju dokumenta iz 2015. godine naziva: Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Njime su naime u potpunosti uređene sve faze dodjele sredstava.

Tko je odgovoran?

Nadalje, govori i kako je za provedbu natječajnog postupka i praćenje tih projekata odgovorna tijela javnih vlasti dok Vladin ured ima zadaću “koordinacije politike javnog financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva te izvještavanje Vlade o provedbi same Uredbe”.

“Davatelj sredstava obvezan je sukladno Uredbi provjeriti jesu li sredstva namjenski utrošena”, tvrdi zatim. Davatelj sredstaava inače su tijela javnih vlasti.

“Ured za udruge ne posjeduje informacije o provjerama utroška dodijeljenih sredstava, izuzev vlastitih natječaja, već Ured objavljuje kumulativno financijsko izvješće za sve davatelje sredstava, koji su sklopili ugovore za financiranje organizacija civilnoga društva iz javnih izvora”. zaključuje.

Javno dostupni podaci

Podsjeća, naposljetku i da su neprofitne organizacije obveznici Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Shodno tome podaci o prihodima i rashodima na godišnjoj razini istih javno su dostupni. Kao izvore navodi Registar neprofitnih organizacija koji osim financijskih izvještaja sadrže i statute udruga.

Komentari