Jačanje sustava odvojenog prikupljanja otpada u Gradu Zagrebu

Facebook/Kruge

Uspostava učinkovitog sustava gospodarenja otpadom.

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović i gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić sa suradnicima održali su sastanak na temu uspostave učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu.

Sastali su se radi brže provedbe konkretnih mjera i aktivnosti koje se poduzimaju na jačanju sustava odvojenog prikupljanja otpadom, implementaciji svih ostalih sastavnica sustava uključujući sortirnicu te izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba.

S obzirom na veličinu grada Zagreba koji čini 25% RH po broju stanovnika, nužna je intenzivna komunikacija i suradnja Ministarstva i Grada u provođenju svih aktivnosti u zbrinjavanju otpada. Ova suradnja Grada i Ministarstva odrazit će se na povoljniju sliku o ukupnom gospodarenju otpadom u Hrvatskoj“, rekao je gradonačelnik Bandić.


Na sastanku je istaknuto kako Grad Zagreb izrađuje Plan gospodarenja otpadom koji će biti usklađen s nedavno usvojenim Planom gospodarenja otpadom RH koji se temelji na kružnom gospodarstvu i poštivanu hijerarhije gospodarenja otpadom.

Gradska uprava je u prosincu krenula s podjelom spremnika za odvojeno odlaganje papira, a uskoro planiraju krenuti i s podjelom kompostera, za početak stanovnicima koji žive u obiteljskim kućama.

Planiranje svih ostalih sadržaja

Također je istaknuto da se utvrđuje lokacija na kojoj će biti postavljena sortirnica te se aktivno radi i na planiranju svih ostalih potrebnih sadržaja. S obzirom da je Ministarstvo u Planu gospodarenja otpadom RH odredilo interventnu mjeru za Grad Zagreb s ciljem značajnijeg smanjenja komunalnog otpada, zatražili su informacije o daljnjim koracima i mogućnostima financiranja sadržaja.

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović pozdravio je aktivnosti koje Grad poduzima naglasivši kako je Ministarstvo interventnom mjerom u Planu gospodarenja otpadom RH predvidjelo 100 milijuna kuna za Grad Zagreb za financiranje mjera kojima bi se u kratko vrijeme načinio značajniji pomak prema ispunjavanju ciljeva i obaveza.

Sve to omogućit će jačanje sustava odvojenog prikupljanja i smanjivanje nastanka miješanog komunalnog otpada. Važno je da izgradnju sustava odvojenog prikupljanja prati i uspostava reciklažnog centra sa sortirnicom, rekao je ministar Dobrović dodavši da će Ministarstvo biti aktivni čimbenik u implementaciji sustava u Gradu Zagrebu

Komentari