Izumiremo! Stigli su stravični statistički podatci

FOTO: Ivan Klindić

Državni zavod za statistiku objavio je porazne i zabrinjavajuće podatke o prirodnom kretanju stanovništva za 2017. godinu.I u prošloj je godini prirodni prirast stanovništva u Hrvatskoj, kao i u prethodnih sedam godina, u stalnom padu.

Valja napomenuti kako je Hrvatska zabilježila pozitivan prirodni prirast posljednji put još 1997. kada se rodilo 55.000 djece, a umrlo dvije i pol tisuće ljudi manje. Najnoviji podaci su šokantni. Prošle je godine rođeno 40.026 djece, a umrle su 59.722 osobe, što znači da je Hrvatska prošle godine izgubila još 19.696 stanovnika.

Od 2011. u Hrvatskoj je prirodni prirast konstantno negativan. Tako je 2011. godine iznosio je -9.822, godine 2012. bio je -9.939, zatim 2013. iznosio je -10.447, pa 2014. iznosio je -11.273, zatim 2015. bio je -16.702 i na kraju 2016. godine -14.005 stanovnika.

Sve je više i razvedenih i razvedenih – rekordno lani u ožujku, pa u studenom i prosincu, kada se razvodilo mjesečno više od 500 parova.


Komentari

loading...