Iz Ureda za upravljanje u hitnim situacijama oglasili se oko kvalitete zraka nakon požara tvornice papira PAN

81

Nakon što je Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ na dan 11. lipnja 2018. godine, obaviješten o izbijanju požara unutar pogona tvrtke Pan – tvornica papira Zagreb d.o.o., Radnička cesta 173, Zagreb od strane Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, djelatnici Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju pravovremeno su izašli na teren provesti mjerenja o potencijalnom zagađenju zraka.

>>> U zagrebačkoj tvornici papira planuo požar, vatrogasci ga nakon cjelonoćne borbe lokalizirali

Nakon obavljenih višestrukih mjerenja na samom požarištu vrijednosti ugljikovog monoksida (CO) izmjerene su u vrijednostima do 92 ppm što predstavlja vrijednost iznad graničnih dopuštenih vrijednosti propisanih Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 13/9, 75/13, 51/16). Ove vrijednosti su očekivane s obzirom na neposrednu blizinu požarišta.

Razine ugljikovog dioksida (CO2) nisu odstupale od propisanih graničnih vrijednosti.

S ciljem utvrđivanja mogućih nepoznatih organskih zagađenja u zraku, izuzeti su uzorci i izvršena je analiza uzoraka zraka plinskom kromatografijom vezanom na spektrometriju masa (GC-MS). U uzorcima zraka utvrđene su manje količine spojeva iz skupine BTEX-a (etil benzen, m,p-ksilen i o-ksilen), spojeva iz skupine trimetil benzena i tragovi spojeva iz skupine ugljikovodika. Predmetni spojevi uobičajeno se oslobađaju tijekom izgaranja gorive mase ove vrste. Osim navedenih spojeva u dostavljenim uzorcima nije utvrđena prisutnost toksikološki značajnih spojeva.

Na lokacijama udaljenijim od mjesta izbijanja požara nisu zabilježena značajnija odstupanja od svakodnevnih mjerenja. Rezultati mjerenja kakvoće zraka u realnom vremenu dostupni su na aplikaciji Ekološka karta Grada Zagreba – https://ekokartazagreb.stampar.hr/.

Radi dodatne procjene ponovit će se trenutna mjerenja i pregledna analize zraka plinskom kromatografijom vezanom na spektrometriju masa (GC-MS).Komentari