Iz Grada poručuju: Nema obustave ni prekida radova na Rotoru!

Foto>: Facebook/Grad Zagreb Službena stranica

Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada oglasio se povodom objavljenih informacija o mogućem zatvaranju gradilišta Remetinečkog rotora zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na jednom malom dijelu zemljišta. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

 

Poštovani,

Imovinsko-pravni odnosi u okviru zahvata Rotora Remetinec su riješeni osim na suvlasničkom dijelu na k.č.br. 973 k.o. Blato gdje je u tijeku postupak izvlaštenja, time da je Grad Zagreb većinski vlasnik tog zemljišta.

Stoga se ne planiraju prekinuti, a niti obustaviti radovi na gradnji predmetnog zahvata, budući da se predmetni radovi izvode sukladno izvršnoj građevinskoj dozvoli.

S poštovanjem,

PROČELNIK

Damir Lasić, dipl. iur.

Komentari