Isplata novčane pomoći umirovljenicima za kolovoz

FOTO: Zagreb.hr

Pomoć umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec kolovoz 2018. isplaćivat će se putem tekućih računa i putem Hrvatske pošte.

Korisnicima koji imaju otvorene tekuće račune pomoć će se isplatiti u ponedjeljak 20.8.2018.

Korisnicima koji novčanu pomoć primaju putem Hrvatske pošte isplaćivat će se od utorka 21.8.2018.

Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima deset dana od početka isplate.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16, 23/16), pravo na novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske koji prije podnošenja zahtjeva na priznavanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima prebivaju na području Grada Zagreba najmanje 5 godina neprekidno, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.500,00 kn mjesečno.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:

  • I. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kn mjesečno.
  • II. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 900,01 kn do 1.200,00 kn mjesečno.
  • III. skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 1.200,01 kn do 1.500,00 kn mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn pomoći mjesečno, umirovljenici II. skupine na 300,00 kn pomoći mjesečno, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn pomoći mjesečno.

Nakon toga roka nema retrogradne isplate pomoći za navedeni mjesec.

Komentari

loading...