Isplata novčane pomoći umirovljenicima Grada Zagreba za travanj i Uskrs

www.flickr.com

Isplata novčane pomoći umirovljenicima Grada Zagreba.

Za mjesec travanj 2017. i Uskrs 2017.

Pomoć umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec travanj 2017. i uskrsnica u iznosu
od 100,00 kn isplaćivat će se putem tekućih računa u Zagrebačkoj banci, Privrednoj banci Zagreb,
Erste&Steiermarkische banci, Raiffeisen banci, Hrvatskoj poštanskoj banci i putem Hrvatske pošte.
Korisnicima koji imaju otvorene tekuće račune u navedenim bankama pomoć će se isplatiti
u petak, 14.04. 2017.

Korisnicima koji novčanu pomoć primaju putem Hrvatske pošte isplaćivat će se od petka,
14.04. 2017.

Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima
deset dana od početka isplate.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba (
Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16, 23/16) , pravo na novčanu pomoć ostvaruju
umirovljenici, državljani Republike Hrvatske koji prije podnošenja zahtjeva na priznavanje prava na
novčanu pomoć umirovljenicima prebivaju na području Grada Zagreba najmanje 5 godina neprekidno, a
čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.500,00 kn mjesečno.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri
skupine:

I. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji
od 900,00 kn mjesečno.
II. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 900,01
kn do 1.200,00 kn mjesečno.
III. skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 1.200,01
kn do 1.500,00 kn mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn pomoći, mjesečno, umirovljenici II. skupine
na 300,00 kn pomoći mjesečno, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn pomoći mjesečno.

Nakon toga roka nema retrogradne isplate pomoći za navedeni mjesec.

Za dodatne informacije možete se javiti na adresu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i
osobe s invaliditetom, Nova cesta 1.

Komentari